nyheder

Nye spændende ordrer

Elbaek_Vejrup_Nyheder.jpg
Elbæk_Vejrup
17-05-2017


Frederiksborgcenteret
Til Frederiksborgcenteret skal der bygges en ny multihal med plads til 3.000 siddepladser. Hallen bliver bl.a. rammen for Nordsjælland Håndbold, men kommer også til at blive brugt til koncerter og udstillinger. Første spadestik tages i efteråret 2017, og åbningen forventes at blive foråret 2019. 
Spæncom skal levere huldæk, TT elementer, søjler, bjælker, vægge og facader. 
Arkitekt på projektet er Årstidernes Arkitekter, Midtconsult er ingeniør, og C.C. Contractor er entreprenør.
 

Carlsberg Byen
Mellem gamle bevaringsværdige bygninger af høj arkitektonisk kvalitet ligger byggeafsnit 4.2 med mulighed for opførelse af erhvervsbygning på ca. 7.100 m2. Bygningen er planlagt med detailhandel i stueetagen samt erhverv fra 1. – 5. sal. Bygningen kommer til at ligge som afsluttende længebygning på ca. 18x71 meter i karrén for den nye Europaskole, som Spæncom allerede har ordre på, og hvor de pt. er i gang med levering og montage. 
Spæncom skal levere huldæk, søjler, bjælker og vægge. Arkitekt er NORD Architecs, og entreprenør er BAM Danmark A/S.
 

Elbek & Vejrup
IT virksomheden Elbek & Veirup fik i 2010 ny kontorbygning, som Spæncom leverede elementer til. Nu skal der bygges yderligere en kontorbygning på knap 3.000 m2 ved siden af den eksisterende.
Det er en bygherreleverance, og Spæncom skal levere huldæk, søjler, bjælker, vægge og facader. Facaderne bliver igen teglfacader, hvoraf nogle af dem bliver glaseret. Spæncom monterer selv elementerne.
 

Boliger, Lystrupvej
Facadeudformningen er bearbejdet med henblik på at tilføre et prisgunstigt og effektivt byggeri med et spændende og varieret arkitektonisk udtryk. Facaden udformes med horisontale spor, der tilfører lethed til facaden.
Spæncom skal levere huldæk, vægge og facader og står selv for montagen af elementerne.
Bygherre er Remien Ejendomme ApS, og entreprenøren er Dansk Halentreprise.
 

Fyens HF-kursus
De fysiske rammer skifter i den grad karakter, når Fyns HF-kursus flytter fra den 3.000 m2 røde Hunderupvejs-bygning fra 1895 til 7.000 spritnye kvadratmeter på havnen i Odense. HF-kurset er en del af HF & VUC Fyn, som for et par år siden rykkede ind i nybyggeri i Kottesgade (som Spæncom også leverede elementer til), og i 2019 bliver de to afdelinger tætte naboer med få meter imellem sig.
Denne gang skal Spæncom levere huldæk, søjler, vægge og facader. Man har i forbindelse med dette projekt udbudt det som en tidlig betonleverance for hurtigst muligt at kunne finde betonelementleverandøren og få booket produktionskapaciteten. Der er derfor på nuværende tidspunkt kun indgået kontrakt med bygherren, men den vil overgå til entreprenøren, så snart en sådan er valgt.
ZENI arkitekter har tegnet projektet, og rådgiver er Rambøll.