Spæncom A/S prioriterer udviklingen af EPD’er på virksomhedens betonelementer.

Spæncom har længe arbejdet målrettet på at kunne hjælpe kunderne optimalt med at honorere bygningsreglementets nye krav til dokumentation af klimapåvirkninger fra nybyggeri, fortæller salgsdirektør Morten Erikstrup: ”Vi ansatte en EPD-specialist for et par år siden for at kunne udvikle de skarpeste og dermed mest brugbare EPD’er til vores kunder. I dag er vi blandt de danske producenter af betonelementer, der tilbyder EPD’er på flest produkter. Vi er samtidig helt i front, når det gælder digitaliseringen af vores EPD’er og tilbyder, som den eneste danske producent af betonelementer, digitale EPD’er i den fælleseuropæiske database ECO Platform.”

Produkt-EPD’er og projekt-EPD’er
Morten Erikstrup pointerer, at det er vigtigt for Spæncom at kunne tilbyde kunderne både produkt-EPD’er og projekt-EPD’er, der fortæller eksakt, hvor stort klimaaftrykket er for det konkrete produkt i det konkrete projekt: ”Med Bygningsreglements nye krav, der løbende bliver skærpet i de kommende år, bliver EPD’er stadigt vigtigere dokumentationsredskaber for vores kunder. For at få en ibrugtagningstilladelse skal bygherren nemlig nu kunne dokumentere, at byggeriets reelle klimaaftryk ikke overstiger det beregnede niveau, der var grundlaget for byggetilladelsen – den dokumentation er vi klar til at give.”

”Markant” mindre CO2-aftryk
De nye grænseværdier for, hvor stort CO2-aftrykket må være fra bygninger i deres livstid - inklusiv det CO2-aftryk, der stammer for produktionen af byggematerialer, er også et område, hvor Spæncom imødekommer kundernes behov, fortæller Morten Erikstrup: ”Vi arbejder målrettet og løbende på at reducere vore produkters CO2-aftryk - alene inden for det seneste år har vi reduceret CO2-aftrykket markant for samtlige vores produkter. Vores ambition er at producere betonelementer med markedets laveste klimaaftryk – præcis som vi for eksempel gjorde, da vi reducerede CO2-aftrykket på vores huldæk med op til 31 procent i forhold til branchestandarden.”

Samarbejde om CO2-reduktion
Morten Erikstrup betoner, at Spæncom har i sinde at bidrage med alt det, de kan for at understøtte klimamålene, og gerne i samarbejde med de andre aktører.
”Skal vi for alvor have reduceret CO2-udledningen i byggeriet, er vores største mulighed et styrket samarbejde om opgaven i hele værdikæden mellem bygherrer, entreprenører, arkitekter og producenter af betonelementer. Spæncom vil arbejde for, at det intensiverede samarbejde bliver en realitet.”

Tilmeld dig vores nyhedsbrev