Røde teglfacader til nyt indkøbscenter

Skive får i slutningen af 2024 et stort nyt indkøbsområde kaldet Skive Retail Park. Projektet, som opføres i to etaper, blev startet op i august, og vi skal til vores kunde Daugaard Pedersen A/S levere og montere huldæk, TTS’er, søjler, bjælker, vægge og facader. En stor del af facaderne er røde teglfacader, som skal være med til at trække historien frem fra den tidligere gård, der lå på området.

Selve etableringen af indkøbsområdet sker på et grundareal på 85.000 kvm, hvoraf bygningsarealet udgør 23.000 kvm. Den første etape, der forventes at stå færdigt I slutningen af 2024, omfatter ca. 11.000 kvm butikker fordelt på 10 butikskæder inden for mange forskellige varekategorier. Efterfølgende tager 2. etape over, som omfatter 12.000 kvm og 8 butikskæder. Denne fase forventes at være færdigbygget i 3. kvartal 2025.

Centret opføres på en skrånende grund med et fald på 21 meter ned mod en stor rundkørsel, og derfor bliver centret bygget i niveauer med flere bygningskroppe.