Ved at udskifte generisk data for byggematerialer med specifik data for de nyeste danske konventionelle byggematerialer i livscyklusberegninger, kan der opnås CO2-besparelser på op mod 30 pct. Det viser en ny rapport, Rambøll har udarbejdet for Dansk Beton, Danske Tegl og VarmeIsoleringsForeningen.

Der er et stort behov for at få udskiftet generisk data i LCA-beregninger (Life Cycle Assessment) med produktspecifik dansk data, hvis der skal opnås et retvisende billede af et byggeris potentielle miljøpåvirkning og ressourceforbrug.

Det er en af konklusionerne i en ny Rambøll-rapport, CO2-besparelse ved konventionelt byggeri, som er udarbejdet for Dansk Beton, Danske Tegl og VarmeIsoleringsForeningen. 

Rapporten viser, hvilken effekt det har på tre byggeriers klimapåvirkning at udskifte generisk data fra cases i rapporten - ”CO2-besparelser ved træbyggeri” fra juni 2020 - med de nyeste danske miljødata for konventionelle byggematerialer som beton, stål, tegl, isolering mv., der er tilgængelig på det danske marked.

Produktspecifik dansk miljødata
Ved at anvende produktspecifik dansk miljødata (EPDer) for state-of-the-art-produkter i LCA-beregninger i tre forskellige cases - enfamiliehus, rækkehus og etagebolig – ses en reduceret klimapåvirkning på hhv. 30 pct., 24 pct. og 14 pct. i forhold til en beregning baseret på generisk data.

”Rapporten belyser, at generisk data giver et ukorrekt beslutningsgrundlag, når der skal opføres byggeri med fx beton, tegl, stål og isolering. Vi har behov for, at ny produkt- og branchespecifik data bliver implementeret i værktøjer som LCAbyg og InfraLCA, hvis danske materialeproducenter – der løbende udvikler mindre klimabelastende materialer – skal have mulighed for at blive vurderet på deres egne materialer og ikke på baggrund af et generisk datagrundlag,” siger Dorthe Mathiesen, chef for Dansk Beton.

Fra generisk til specifik vurdering
Den gængse regnemodel i Danmark til at beregne livscyklusvurderinger er LCAbyg, som hidtil – næsten udelukkende – er baseret på generisk data hentet fra f.eks. den tyske database Ökobau.

”Baserer vi i Danmark vores beregninger og analyser af byggeriets klimapåvirkning på ældre tysk data, får vi selvsagt nogle upræcise resultater, der ikke flugter med virkeligheden. Det kan give et billede af, at visse materialer har en større klimapåvirkning, end de reelt har. Det er hverken godt for miljøet eller konkurrencesituationen for de danske materialeproducenter, som i disse år investerer massivt i at udvikle mere bæredygtige materialer,” siger Klaus Birk, formand for VarmeIsoleringsForeningen.

Konventionelle byggematerialer er rustet til fremtiden
Regeringen har en klar ambition om, at der skal bygges mere bæredygtigt i fremtiden. Med ”Den nationale strategi for bæredygtigt byggeri” indfases nu konkrete krav til byggeriets klimaftryk, som kommer til at sætte retningen for den kommende regulering af bæredygtigt byggeri.

Ifølge direktør hos Danske Tegl, Gitte K. Nielsen, viser Rambøll-rapporten med tydelighed, at konventionelle byggematerialer er godt rustet til fremtidens krav om bæredygtighed.

”Rapportens resultater viser, at de mineralske byggematerialer er bedre end deres ry. Danske producenter er de seneste år kommet rigtigt langt med at udvikle mindre klimabelastende materialer, som både har en lang levetid og lavt ressourceforbrug til drift og vedligehold i bygningens levetid. Vi står derfor godt rustet til fremtiden – både i forhold til at indfri regeringens ambitiøse klimamål og de kommende CO2-krav til nybyggeri i 2023,” siger Gitte K. Nielsen, adm. direktør hos Danske Tegl.

Rapporten er udarbejdet af Rambøll i oktober 2021 - den kan downloades her

E-mail nyhedsbrev

Tilmeld dig vores e-mail nyhedsbrev