Bæredygtighed i Spæncom – mod en grønnere fremtid!

Kombinationen af funktionelle, økonomiske og æstetiske egenskaber har gjort beton til verdens og Danmarks mest benyttede byggemateriale. Selvom der udledes CO2 i forbindelse med produktion af beton, så er der en lang række bæredygtige fordele ved beton, som opvejer energiforbruget ved produktionen.

Naturlige materialer, lang levetid, lavt energiforbrug, begrænset vedligeholdelse og en CO2-neutraliserende effekt er med til at gøre beton bæredygtig på den lange bane.

Fokus på miljøvenlig produktion:
For det første bliver Spæncoms betonelementer produceret af naturlige materialer som sten, sand, vand og kalk. Dertil bliver biprodukter og affald fra andre industrier, som flyveaske og mikrosilica anvendt. Da betonproduktion heller ikke er afhængig af oliebaserede produkter (der benyttes vegetabilske formolier), sikres en minimal miljøpåvirkning, og kemikalier, gasser og andre stoffer bliver ikke lækket fra elementerne. Med et konstant fokus på miljø og udvikling af nye miljøvenlige produktionsmetoder, arbejder Spæncom dermed aktivt for en grønnere og mere bæredygtig fremtid, bl.a. ved at genbruge vand og betonrester samt fokusere på receptoptimering. Netop optimering af projektet, og dermed materialerne, arbejder Spæncom meget med. 

- Vi har f.eks. udviklet en betonrecept til huldæk, hvor vi har reduceret cementindholdet, hvilket giver 6% mindre CO2 udledning.
- Vi bruger fremadrettet CEM II til alle vores vægge i passiv miljøpåvirkning (80-85% af væggene), hvilket giver 13,2% mindre CO2 udledning.
- Vi har udviklet en recept, så vi nu kar benytte FutureCEM, som vi primært vil bruge på slaptarmerede elementer. Cementen giver op til 30% reduktion i CO2 udledningen.
- Vi arbejder på øget standardisering af bl.a. liner til huldæk. Vi har bl.a. udviklet et software program, der optimere brugen af liner.

Vi prioriterer tætte samarbejder med vores kunder, fordi et gensidigt, solidt kendskab øger projekternes kvalitet på alle parametre og sikre optimale løsninger til gavn for miljøet. Derfor ønsker vi samarbejder, hvor vi er med i hele processen - fra idèen bliver fostret, og til projektet står færdigt.

Forbedre klima – inde såvel som ude:
Betonelementer fra Spæncom kan være med til at skabe et bedre indeklima, da de er nemme at rengøre og dermed holde fri for støv og skidt. Udendørs har betonelementer en evne til at absorbere sundhedsskadelige partikler, såsom CO2, fra trafikken, og kan således bidrage til at skabe en renere luft i byerne.

Råd-, svamp- og mugfri:
I forhold til andre organiske materialer nedbrydes betonelementer ikke af hverken råd, svamp eller mug. Endvidere bevirker betonelementernes tæt- og hårdhed, at hverken uønsket vand, lugt eller, for den sags skyld, skadedyr kan trænge ind.

Lang levetid
Med betonelementer fra Spæncom er der garanti for holdbarhed, og levetiden på byggerier af betonelementer er utrolig lang. Dette giver sig bl.a. også til udtryk i lavere udgifter til vedligeholdelse og forsikring, og byggerier med Spæncoms betonelementer er derfor med sikkerhed en god investering.

Energireducerende
Spæncoms betonelementer kan være både kulde- og varmeisolerende, og dermed energireducerende. Det skyldes, at de er effektive til lagring af varme, når solen står på, og når den går ned, frigives varmen. Dermed bidrager betonen til en stabil temperatur i huset. Flere studier viser, at der er et markant besparelsespotentiale på 15—17 % af energiforbruget i tunge bygninger af f.eks. beton.

- Vi optimerer derudover på vores AddHeat systemet i Vemmelev, så der bruges mindst muligt varme.
- Vi indfører i løbet af 2021 100% grøn energi.

Cirkulær byggeri
Spæncom har deltaget i udviklingen af et koncept, hvor betonelementerne er specielt egnet til at blive genbrugt. Projektet er en del af Circle House, et almennyttigt boligbyggeri, hvor 90 % af alle indgående materialer skal kunne genbruges i deres oprindelige udformning. Dette gælder for både råhus og indretning.

- Formålet har været at skabe et byggesystem, hvor alle delene kan afmonteres og genbruges i et andet byggeri. Det har især krævet udvikling af nye metoder at samle elementerne på.
- Der blev i 2018 opstillet en demonstrationsbygning i Aarhus med fuldskala-elementer fra Spæncom. Materialerne fra dette projekt vil blive genbrugt i det boligbyggeri, der nu er er i gang med en udbudsrunde.
- Sporbarhed er en nøgle til at sikre en sikker genbrug af elementerne. Der blev derfor indstøbt RFID-chips i elementerne, så der senere ved scanning fra normal smartphone kan hentes information om elementhistorie, betonsammensætning, styrke, armering og reparation.
- Genbrug er kun realistisk, hvis bygherren og arkitekten accepterer begrænsningerne ved at bruge det standardiserede elementdesign.

Genanvendelse
Udover cirkulær byggeri arbejder vi også med andre former for genanvendelse. 

- Vi har opstartet projekt med yderligere opsamling og genanvendelse af procesvand (100%) og regnvand i Aalborg. Vi forventer, det hele er klar i slutningen inden sommeren 2021. Vi har allerede systemer på vores fabrikker i Kolding og Vemmelev.
- Vi ønsker at arbejde med affaldshåndtering. Det kræver en ændring i måden, vi håndterer affald. Projektet forventes at løbe i hele 2021.

Så der er mange gode grunde til at benytte betonelementer i det næste byggeprojekt. Det er mere miljøvenligt end de fleste tror.

Certificeret byggeri
I Danmark har bæredygtighedscertificeringen DGNB, som udbydes af Green Building Council Denmark, vundet indpas som den foretrukne certificeringsmodel. Det højeste certificeringsniveau – platin – er givet til en række betonbyggerier, og i det hele taget viser listen over DGNB-certificerede bygninger, at beton er det foretrukne materiale til bæredygtigt byggeri. I Spæncom hjælper vi vores kunder med at gøre projekterne så grønne som muligt, så de kan opnå den certificering, som bygherren ønsker.

- Dette gøres bl.a. ved hjælp af EPD'ere (Environmental Product Declaration). Vi har uddannet medarbejdere til at arbejde med Dansk Betons EPD-værktøj. Vi forventer dermed, i løbet af 2021, at være klar til udvikle vores egne produkt- og projektspecifikke EPD’ere. Indtil vi har dem, henviser vi til branche EPD'erne her: https://www.danskbeton.dk/baeredygtighed/miljoevaredeklarationer-epd/

Livscyklusanalyser
Ved vurdering af et byggemateriales bæredygtighed er det vigtigt at se på hele livscyklussen.

Her har en omfattende svensk LCA-analyse, der er udarbejdet af Sveriges Teknisk Forsknings Institutt, konkluderet, at miljøpåvirkningen var den samme, hvad enten der blev brugt beton eller træ til et større boligkompleks. Det skyldes bl.a. betonelementernes lange levetid, begrænset vedligeholdelse og lave energiforbrug.

Bæredygtig Beton Initiativ
Sammen med mere end 50 andre vigtige aktører i den danske beton- og byggebranche (fordelt på bygherrer, vidensinstitutioner/organisationer, entreprenører, arkitekter, rådgivere og producenter) er Spæncom med i Bæredygtig Beton Initiativ. Formålet er at halvere CO2-udledningen fra betonbyggeri i 2030 i forhold til 2019. En ambitiøs vision, men vi er klar på at løfte vores del.

Læs mere om Bæredygtig Beton Initiativet

E-mail nyhedsbrev

Tilmeld dig vores e-mail nyhedsbrev

Udfyld felterne til højre med navn og e-mail. Så vil du løbende modtage nyheder fra Spæncom direkte i din mailboks. Nyhederne udkommer ad hoc, men max en gang om måneden. Du kan altid framelde nyhedsbrevet igen.