I 1958 var Ullevi stadions i Göteborg det første i rækken af stadions, der fik glæde af Spæncoms viden om forspændte elementer og deres anvendelse.

Siden er der leveret tribuneelementer til bl.a. Parken i København, Nye Bislett stadions i Oslo, Aalborg, Århus, Odense, Silkeborg, Herfølge, Farum, Stavanger, Viborg, Herning stadions samt til Viborg håndboldhal.

Fleksibilitet er nøgleordet

Til ethvert stadionprojekt tilknytter Spæncom en projektleder, som styrer tid, økonomi og er den ansvarlige for gennemførelsen af ordren. Tekniske designere, ingeniører og konstruktører bidrager med viden og indsigt fra hvert deres ståsted. Fordelen er, at vores kunder kun har én kontaktperson, og aldrig er i tvivl om, hvor ansvaret hos Spæncom er placeret.

Optimering

Hos Spæncom vil vi gerne være med fra projektets start. Derved kan vi bidrage med viden og erfaring, så de "rigtige" elementkonstruktioner fastlægges hurtigt og produktionsomkostningerne optimeres ved at indpasse Spæncoms standard løsninger i projekterne, hvor det er muligt. Disse projektoptimeringer kan ske både i tilbudsfasen og efter ordreindgåelse.

De største uforudsete omkostninger i en elementleverance opstår i forbindelse med elementprojekteringen, og disse omkostninger vil influere på den samlede pris ved køb af betonelementer.
Det drejer sig grundlæggende om klart at beskrive, hvem der gør hvad, og overholde indgåede aftaler. I fællesskab med kunden vil vi tilsikre, at disse aftaler bliver overholdt, da begge parter vil tjene på det. Vi vil til hver enkelt sag udarbejde en klar og entydig "køreplan" for sagen.

Opbygning

Det grundlæggende i enhver tribunekonstruktion er selve tribuneelementerne, som er de elementer, hvorpå publikum står eller sidder. Spæncom har udviklet et tribuneelement, der giver stor fleksibilitet i udformningen. Elementerne kan leveres i højder fra 30 til 60 cm, bredder op til 1,4 meter og i længder op til ca. 11 meter. Derved er der store muligheder for at tilpasse elementerne efter individuelle behov. Der er dermed tale om et konkurrencedygtigt standardelement, der skræddersys det enkelte stadionprojekt.

Tribunerne udføres med let fald for nødvendig afvanding uden at det går ud over komforten. Fastgørelse af stolerækker kan foretages både på den lodrette eller vandrette flade med iborede bolte. Elementerne udføres i forspændt beton, hvilket er med til at sikre en let og revnefri konstruktion.
Bæringen af tribuneelementerne tilpasses det enkelte projekt, og udføres enten af vægelementer eller af en søjle/bjælkekonstruktion eller en kombination heraf. Dermed er der mulighed for at udnytte de frie arealer under tribunen til forskellige formål, såsom boder, publikumstoiletter, omklædningsrum, lagerrum eller lignende. 

Tribuneelementerne er dimensionerede til at kunne optage de dynamiske kræfter, der overføres fra selv det mest begejstrede publikum.
Samtlige elementer overholder gældende normkrav til miljøklasser og dæklag. Spæncom bistår naturligvis med råd og vejledning, ligesom vores egne specialtrænede montagesjak kan stå for montagen af elementerne.
Ikke to opgaver er ens. Ikke to klubbers forhold er de samme. Derfor er det vigtigt at få alle forhold belyst, før beslutningen tages. 

Læs mere om tribuneelementer

Telia Parken København Stadion
Betonelementer

Tribuneelementer til stadions

Spæncom er Danmarks førende leverandør af tribuner til stadions, og har stor erfaring i projektering, produktion og montage af betonelementer til stadions i såvel Danmark som i udlandet. Det grundlæggende i enhver tribunekonstruktion er selve tribuneelementet, dvs. de elementer, hvorpå publikum står og sidder. Spæncom har udviklet et tribuneelement, der giver stor fleksibilitet i udformningen.

Se referencer på stadions
Sammen med kunden håndterer og løfter vi ethvert byggeri og indfrier dets fulde potentiale. Det er vores betonpionerer, der bygger Danmark. Kontakt os