ESG

Hos Spæncom prioriterer vi bæredygtighed i alle vores forretningsaktiviteter, og dette engagement er tydeligt i vores fokus på Environmental, Social, and Governance (ESG). For os er ESG mere end et akronym; det er en grundsten i vores strategi og tilgang til, hvordan vi, som førende leverandør af betonelementer, kan skabe en positiv indvirkning på vores omverden. Fra 2026 vil Spæncom være underlagt nye ESG-rapporteringskrav. Dette bliver tilgængeligt gennem moderkoncernen Consolis’ ESG-rapport for hele koncernen. For yderligere information, kontakt venligst Spæncoms bæredygtighedschef.

Hvordan arbejder Spæncom med ESG

ESG udgør grundlaget for vores tilgang til bæredygtighed. Disse tre områder indgår i vores forretningsstrategi som en nødvendig ramme for at sikre, at vi opfylder vores forpligtelser over for miljøet, vores medarbejdere og vores samfund. Derfor har vi også benyttet denne tilgang til at udarbejde Spæncoms lokale målsætninger. Nedenfor ses nogle af de indsatsområder, som vi har arbejdet med:

Miljømæssige Indsatser (E):

CO2-reduktion gennem betonreceptoptimering:
Vores investeringer i optimering af betonrecepter har været afgørende for at nedbringe CO2-aftrykket i vores produktion. Dette omfatter omhyggelig udvælgelse og justering af ingredienser for at minimere miljøpåvirkningen.

Energibesparelse og affaldsreduktion:
Vi demonstrerer vores engagement i bæredygtighed gennem målrettede initiativer for energieffektivitet og affaldsminimering. Vi implementerer innovative metoder for at mindske vores ressourceforbrug og skabe en produktionscyklus med så lav miljøpåvirkning som muligt.

Cirkularitet:
Gennem vores engagement i cirkularitet har vi udviklet et "Design for adskillelse" koncept med Circle House, hvilket muliggør effektiv genbrug af betonelementer, da elementerne let kan adskilles. Dette reducerer vores afhængighed af nye ressourcer. Vi fokuserer også på genanvendelse af vand og plastik for at minimere miljøpåvirkningen. Læs mere her

Sociale Initiativer (S):

Arbejdspladssikkerhed:
Vi arbejde med en "Nul Arbejdsulykke Kultur" som en grundlæggende værdi. Gennem stringent træning og implementering af bedste praksis skaber vi en arbejdsplads, der er sikker og beskyttende for vores medarbejdere.

Trivsel og sundhed:
Vores engagement i medarbejdertrivsel og sundhed manifesterer sig i flere initiativer, der støtter vores medarbejdere i at opretholde en sund balance og et positivt arbejdsmiljø.

Diversitet:
Vi omfavner diversitet som en kilde til styrke og innovation. Hos Spæncom sætter vi fokus på kønsdiversitet og implementering af dette i vores kommunikation. Vi stræber efter at skabe et arbejdsmiljø, hvor forskellige perspektiver og baggrunde værdsættes, og hvor alle medarbejdere har lige muligheder for at trives og bidrage til vores fælles succes. Derfor har vi også valgt at underskrive Dansk Industris Diversitetsløfte (DI’s Diversity Pledge). Læs mere om det her.

Governance Praksis (G):

ISO9001 Certificering:
Vores engagement i kvalitet og effektivitet understreges af vores ISO9001 certificering, der sikrer overholdelse af internationalt anerkendte standarder og skaber tillid hos vores interessenter.

Isoware Processtyring:
Vi anvender Isoware som vores processtyringsværktøj, hvilket hjælper os med at opretholde en høj standard for effektivitet og kvalitet i vores arbejde.

Code of Conduct træning:
Alle vores medarbejdere gennemgår Code of Conduct træning for at sikre, at vores virksomhedsetik og værdier er veldefinerede og praktiseres i alle aspekter af vores forretning.

Denne holistiske tilgang til ESG afspejler vores forpligtelse til at være en ansvarlig virksomhed. Vi fortsætter med at udforske nye måder at forbedre vores praksis og minimere vores påvirkning på miljøet og samfundet.