Energi og indeklima

Når det kommer til bæredygtigt byggeri, spiller valget af materialer en afgørende rolle i at skabe energieffektive og behagelige indendørs miljøer. Beton, anerkendt for sin alsidighed og holdbarhed som byggemateriale, tilbyder en række unikke fordele, der adresserer både energiforbrug og indeklima i bygninger.

Høj varmekapacitet og lavt energiforbrug
Beton er kendt for sin imponerende varmekapacitet, hvilket betyder, at det kan absorbere, opbevare og frigive varme over længere perioder. Denne egenskab gør beton til en ideel "termisk masse," der hjælper med at stabilisere indendørs temperaturer. Bygninger konstrueret med beton kan udnytte dette ved at absorbere overskydende varme i løbet af dagen og afgive det om natten, hvilket reducerer behovet for yderligere opvarmning eller køling. Resultatet er markante energibesparelser, der understøtter en mere bæredygtig energiøkonomi.

Behageligt indeklima
Betons høje termiske masse bidrager også til at minimere temperaturfluktuationer i bygninger. Dette skaber et mere stabilt og behageligt indeklima, da betonen fungerer som en buffer mod udsving i udendørs temperaturer.

Forbedret luftkvalitet og afgasningskontrol
Beton har vist sig at have positive effekter på luftkvaliteten i indendørs miljøer. Betons naturlige sammensætning og særlige overfladeegenskaber bidrager til at minimere afgasninger og forbedre luftkvaliteten. Dette er afgørende for at sikre sundhed og trivsel for brugerne af bygningen. I 2020 udførte Dansk Beton omfattende indeklimamålinger i samarbejde med Teknologisk Instituts indeklimalaboratorie, der omfattede tre repræsentative betontyper. For alle tre betoner er alle kriterier i forhold til Indeklimamærkning godkendt. ”Generelt ligger de målte emissionsresultater langt under grænseværdien eller under detekteringsgrænsen. For den sensoriske bedømmelse er resultatet ligeledes acceptabelt” - Teknologisk institut – ’Indeklimamålinger på beton’.

Effektiv håndtering af fugt og vådt miljø
Betons modstandsdygtighed mod fugt gør det til en optimal løsning i områder, hvor der er risiko for fugtskader eller i våde miljøer. Dets evne til at modstå skimmelvækst og forhindre fugtindtrængning bidrager til et sundt og holdbart bygningssystem.

Andre væsentlige egenskaber ved beton
Brandsikkerhed: Beton er et ikke-brændbart konstruktionsmateriale, derfor er det med til at øge brandsikkerheden i bygninger.

Holdbarhed: Beton har en lang levetid og kræver minimal vedligeholdelse, hvilket reducerer behovet for hyppige reparationer og udskiftninger.

Bygninger opført i beton opfylde ikke blot basale strukturelle krav. De repræsenterer et holistisk valg, der adresserer både energieffektivitet og indendørs komfort.