Når du besøger Spæncoms hjemmeside efterlader du nogle spor og oplysninger om din brug af hjemmesiden, som bruges til at tilpasse og forbedre sidens indhold.

Oplysning om behandling af persondata

Spæncom skal i medfør af databeskyttelsesforordningen (GDPR) give dig en række oplysninger om virksomhedens behandling af dine personoplysninger. Spæncom er dataansvarlig og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit besøg på Spæncoms hjemmeside er primært at kunne analysere anvendelsen af hjemmesiden. Behandlingen vil omfatte indsamling, registrering og opbevaring af data.

Typer af oplysninger

Alle besøg på Spæncoms hjemmeside medfører, at Spæncom behandler data om dig. De data, som behandles, er:

Dato og tidspunkt for besøget
Hvilke sider der besøges
Den besøgendes IP-adresse
Oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem m.m.) og
URL fra henvisningsstedet

De personoplysninger, som Spæncom behandler, er såkaldte almindelige personoplysninger.

Videregivelse og overførsel

Spæncom vil kun videregive oplysninger om dig, i det omfang virksomheden er retligt forpligtet til det.

Data om dig vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjemand. Hvis vi ønsker at videregive dine persondata til samarbejdspartnere eller andre aktører, indhenter vi dit samtykke og informere om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse.

Hvis du vælger at bruge vores kontaktformular, sendes den e-mail adresse, som du skriver ind, til Mandrill, der giver os mulighed for at sende dig en e-mail. Vi anser Mandrill for at være en tredjeparts dataprocessor. Udover hos Mandrill vil din e-mail også blive gemt i vores back-end database. Vær opmærksom på, at alle e-mail-logfilerne i Mandrill bliver gemt i deres database i 30 dage, inden de slettes helt.

Opbevaring af dine personoplysninger

Personoplysninger vil blive slettet eller arkiveret, når der ikke længere er et legitimt og driftsrelateret behov for at opbevare dem, eller når der i øvrigt ikke længere er hjemmel til at opbevare oplysningerne. 

Sikkerhed

Spæncom har iværksat en række organisatoriske, tekniske og fysiske foranstaltninger for at beskytte dine persondata imod utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab, ændring, uautoriseret offentliggørelse eller adgang.

Dine rettigheder

Ifølge databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i henhold til de personoplysninger, virksomheden behandler om dig.

Retten til indsigt
Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning
Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne behandling
Retten til indsigelse

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klagemulighed

Du har ret til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Spæncom ikke behandler dine data i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler.

Du kan læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Kontaktoplysninger

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder kan henvendelse ske til:

Spæncom A/S
Akacievej 1
DK-2640 Hedehusene

Telefon: +45 88 88 82 00
E-mail: info@spaencom.dk

CVR nr. 26271010