Cirkulær byggeri

Spæncom har været en central aktør i udviklingen af et innovativt genbrugskoncept, hvor betonelementerne er designet til blive genbrugt. Projektet er en del af Circle House, et almennyttigt boligbyggeri, hvor 90 % af alle indgående materialer skal kunne genbruges i deres oprindelige udformning. Dette gælder for både råhus og indretning. Læs mere om projektet her.

Genbrug af Betonelementer

I vores bestræbelser på at skabe en mere bæredygtig fremtid er genbrug af materialer en nøglekomponent. Vores filosofi er, at de mest værdifulde ressourcer er dem, der allerede findes. Derfor har vi valgt at sætte fokus på genbrug af betonelementer, en praksis, der ikke kun understøtter miljøet, men også respekterer vores knappe ressourcer. Der er flere forskellige fordele ved genbrug af betonelementer:

Reduktion af CO2-aftryk ved genbrug:
Ved at genbruge betonelementer, som hele enheder, minimerer vi behovet for ny produktion og undgår at knuse betonen. Dette er essentielt, da knust beton har begrænset genanvendelsesværdi som tilslagsmateriale, da der skal tilføres ny cement for at få produceret et helt nyt betonelement. Genbrug af hele betonelementet reducerer dermed CO2-udledningen betydeligt, hvilket er afgørende for at mindske vores miljøpåvirkning.

Bevaring af ressourcer:
Beton er et ressourcekrævende materiale, og ved at genbruge betonelementer bevarer vi værdifulde naturressourcer. Dette er afgørende i en tid, hvor vi står over for udfordringer med ressourceknaphed, og det understreger vores forpligtelse til at være ansvarlige forvaltere af vores omgivelser.

Øget levetid og holdbarhed:
Betonelementers langvarige holdbarhed er velkendt. Ved at genbruge dem udnytter vi deres fulde levetid, hvilket ikke kun er økonomisk fordelagtigt, men også minimerer affaldsproduktionen. Dette skaber et cirkulært system, hvor materialer fortsætter med at tjene et formål i stedet for at ende som affald.