DGNB certificering

Hos Spæncom prioriterer vi aktivt at skabe bygninger og infrastrukturer, der imødekommer nutidens behov og beskytter fremtidige generationers interesser. DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), et førende tysk certificeringssystem, er central i vores helhedsorienterede tilgang til bæredygtigt byggeri og byområder. Det er blevet en afgørende komponent i vores strategi. Derfor er Spæncom også Premium medlem hos Rådet for Bæredygtigt Byggeri (RFBB), der varetager DGNB i Danmark.

Derfor er Spæncom din foretrukne DGNB Partner
Vi har trænet salgspersonale, projektledere, produktion- og montagemedarbejdere i DGNB, så Spæncom fra start til slut af projektet kan hjælpe med jeres DGNB projekt. Vi har optimeret vores betonelementer og montageprocedurer for at maksimere DGNB-certificeringspoint, hvilket afspejler vores dedikation til bæredygtighed.

Spæncoms DGNB oversigtsark
Med vores omfattende ekspertise i DGNB har vi skabt et oversigtsark, der giver dig indblik i, hvordan Spæncom performer på tværs af DGNB’s nøgleindikatorer, og du får et indblik i vores dokumentationsform og evt. mulighed for bonus/innovationskriterier. Kontakt Spæncoms bæredygtighedschef for få at udleveret Spæncoms DGNB oversigtsark.

Spæncoms DGNB Dokumentationspakke
Vi tilbyder en DGNB Dokumentationspakke, inklusive alle EPD’er, sikkerhedsdatablade, tekniske datablade og leverandørerklæringer, der er nødvendige for DGNB-certificeringen. Kontakt Spæncoms bæredygtighedschef for få at udleveret Spæncoms DGNB dokumentationspakke.

Generelt om DGNB, og hvorfor det er vigtigt for Spæncom
DGNB repræsenterer ikke blot en certificering, men en holistisk tilgang til bæredygtigt byggeri, der dækker miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter. Som en førende leverandør af betonelementer betragter vi DGNB som vores vejledning og benchmark for bæredygtighed, der styrker vores evne til at levere løsninger, der ikke kun opfylder de højeste bæredygtighedsstandarder, men også integrerer sig i det byggede miljø.

Materialer og produktionsprocesser
DGNB giver os retningslinjer til at udvælge og bruge materialer, der mindsker miljøpåvirkningen og samtidig opretholder høj kvalitet.

Transparens og dokumentation
DGNB har store dokumentationskrav, så alt der påvirker, og potentielt kan påvirke, miljøet dokumenteres.
De skarpe krav til dokumentation sikrer en høj kvalitet i arbejdet og bidrager til, at gode løsninger nemmere kan repliceres i fremtiden.

Socialt ansvar og livskvalitet
DGNB anerkender vigtigheden af sociale aspekter i byggeriet. Som leverandør ser vi det som vores ansvar at bidrage til et byggemiljø, der fremmer trivsel, sundhed og samhørighed.

I samarbejde med DGNB stræber Spæncom efter at være en pålidelig partner for bæredygtigt byggeri, hvor vores betonelementer ikke blot opfylder, men også overgår de høje standarder for bæredygtighed. Sammen med vores kunder og partnere ønsker vi at skabe en fremtid, hvor bæredygtigt byggeri ikke kun er et mål, men en realitet.