Hos Spæncom opruster man nu den del af organisationen, der arbejder med bæredygtighed. Både større krav til dokumentation ud fra en holistisk tilgangsvinkel og større krav fra kunderne er årsagen til dette.

Af Henrik Malmgreen, Dagens Byggeri

Over tid har beton mange gange fået skældud, fordi det er et byggemateriale med et forholdsvis højt klimaaftryk. Det er da også så sandt, som det er sagt, men over de senere år har den danske betonbranche arbejdet intenst på at flytte sig fra at være en del af problemstillingen til at være en del af løsningen. Således også hos Spæncom, der leverer betonelementer til en lang række danske byggeprojekter, hvoraf flere af dem er blevet DGNB-certificeret.

- I dag har vi et meget stort fokus på bæredygtighed som begreb, fordi vi som leverandør til den danske byggebranche ønsker at kunne levere CO2-reducerede betonelementløsninger og dertilhørende omfattende dokumentation, som ny lovgivning kræver. Desuden oplever vi, at vores kunder i stadig større omfang efterspørger netop denne dokumentation, siger Niron Nirmalananthan, der er bæredygtighedschef hos Spæncom.

Klimaet er en del af strategien

Derfor er man netop nu i færd med at styrke organisationen og øge ressourcerne, hvor man, når disse linjer læses, har ansat en bæredygtighedskoordinator, der skal arbejde tæt sammen med bæredygtighedschefen. Hos Spæncom har man som målsætning i strategien, at man vil være den førende leverandør af betonelementer med det laveste klimaaftryk.

- I dag kræver det, at vi ikke kun kigger på selve produktet, altså de betonrecepter og den armering, vi benytter. Nu skal vi også kigge på sådan noget som affaldshåndtering og energiforbrug, ja, faktisk alt det, der ligger uden om og knytter sig til produktet. Det betyder naturligvis, at vores EPD'er bliver stadig bedre, men det lægger samtidig et vist pres på vores organisation, og det sætter vi nu maksimalt fokus på, siger Niron Nirmalananthan videre.

Dataopsamling kræver ressourcer

I lyset af de skærpede krav i bygningsreglementet bliver især projekt-EPD'erne stadig mere vitale som dokumentationsredskab for kunderne. Hos Spæncom er man klar til at levere den dokumentation, og det sker optimalt set gennem tidlig involvering i byggeprojekterne samt tæt samarbejde, så kunden får det mest optimale byggeri, ikke kun kvalitetsmæssigt, men også i forhold til klimaaftrykket.

- Men det handler ikke kun om os. Det handler også om at kunne dokumentere hele vejen gennem værdikæden, og det er nok der, vi lige nu bruger de største ressourcer. Vores egne produkter har vi helt styr på, både når det gælder materialer og processer, men netop fordi bæredygtighed i dag spænder langt bredere, er det et stort arbejde at opsamle alle de data, som er nødvendige for at have dokumentationen i orden, uddyber Niron Nirmalananthan.

Sammen med hele byggebranchen

Allerede fra næste år skal alle virksomheder med mere end 250 ansatte rapportere på bæredygtighed inden for ESG. Det står for Environment, Social and Governance og dækker over henholdsvis miljø, klima, sociale forhold og virksomhedsadfærd. ESG er altså en måde at strukturere arbejdet med bæredygtighed på, som bliver mere og mere udbredt både i danske og udenlandske virksomheder.

- Vi arbejder intenst på at være klar til at udarbejde ESG-rapportering, for vi ønsker ikke blot at levere betonelementer, men at skabe løsninger, som hjælper vores kunder med at opfylde deres mission på en måde, der er ansvarlig over for miljøet og samfundet. Derfor arbejder vi tæt sammen med kunder, leverandører, organisationer samt de forskellige certificeringsorganer om at nå det mål. Sammen kan vi være med til at forme en mere bæredygtig og fremtidssikret byggeindustri, slutter Niron Nirmalananthan.