Lokale tiltag

Beton er anerkendt som et meget brugbart byggemateriale takket være en imponerende styrke, evne til at modstå brand, og formbarhed i designprocessen. Den langvarige holdbarhed og minimale vedligeholdelseskrav gør beton til et omkostningseffektivt valg. Materialet fungerer som en alsidig løsning, der ikke kun tilbyder pålidelighed, men også naturlig isolering og vandtæthed, hvilket gør det ideelt til en bred vifte af konstruktioner.

Selvom beton har mange fordele, er det vigtigt at anerkende dens betydelige CO2-aftryk fra produktionsfasen. Derfor er det Spæncoms topprioritet at reducere klimapåvirkningen fra betonelementerne. CO2-udledningen ved produktionen af cement er det største bidrag i det samlede betonelement, da det udgør omkring 70% af den samlede CO2-udledning. Derfor har det været vores primære fokus at optimere på dette aspekt for vores betonelementer, og resultaterne viser allerede en betydelig reduktion i cementforbrug. Vi har bl.a. skiftet til bedre cementvarianter og dermed udgør cement nu ca. 20% mindre af det totale bidrag for et betonelement. Men vi er langt fra i mål, og vi arbejder i Spæncom med mange forskellige tiltag, som kan ses nedenfor:

Mere effektivt materialeforbrug
- Optimering af betonrecepter, bl.a. ved at erstatte dele af cementen med filler materialer.
- Genbrug af vand i produktionen gennem filtreringssystemer.
- Opsamling af regnvand til brug ved savning.
- Genanvendelse af betonrester.
- Plastfolie samles separat og bliver vasket og granuleret, så det kan blive til plastikfolie igen.
- Reduktion af armeringsforbrug vha. softwareprogrammet Optum.
- Udskiftning af armering til armeringsvarianter med højere genbrugsindhold.
- Affaldssortering til genbrug – Træ, pap, blød plast, hård plast, armering og isolering(Take-back).

Forbedringer i energianvendelse
- Reduktion af naturgasforbrug.
- Reduktion af elektricitetsforbrug.
- Fjernvarme konvertering i gang i Aalborg.
- LED belysning på fabrikker.
- Udfasning af fossile brændsler.
- Isolering af rør for at minimere energitab.

Forbedrig af produktkvalitet og -effektivitet
- Udskiftning af cement - Fra CEM I til CEM II.
- Optimering af varmestyring, liggetider og skæringsprocesser.
- Udvikling af CO2 reducerede betonelementløsninger.
- LCA beregninger af cement, isolering, armering, forme og tilsætningsstoffer.
- Udvikling af løsninger med fokus på genanvendelse og genbrug (bl.a. design for adskillelse).