Spæncom har som en af de første elementproducenter implementeret Aalborg Portlands FutureCEM i produktionen af betonelementer.

Det sker efter et omfattende udviklingsarbejde, som kommer til at fortsætte fremadrettet, mens anvendeligheden af FutureCEM-teknologien i elementproduktionen udvides yderligere. Med indtoget i elementindustrien er FutureCEM dermed et vigtigt skridt videre i den grønne omstilling af byggebranchen.

I den danske betonbranche er der ambitiøse mål om at reducere CO2-udslippet i de kommende år. Heriblandt brancheinitiativet Bæredygtig Beton med et mål om en halvering af udledningen over de næste ti år samt det nationale mål om 70 procent reduktion af drivhusgasser i 2030. Et af de lovende initiativer er fremtidens grønne cementteknologi, FutureCEM, som kan bidrage med op til 30 procent CO2-reduktion i fremstillingsprocessen.

Hos Spæncom, der er en af landets største producenter af betonelementer, er man nu – som en af de første virksomheder – klar til at levere FutureCEM-betonelementer med op til 30 procent lavere CO2-aftryk til entreprenører og bygherrer.

- Vi er stolte over at kunne være med til at gå forrest i forhold til at implementere den nye CO2-reducerende cementtype til gavn for hele byggebranchen og klimaet. Vi oplever allerede nu en efterspørgsel på grønne betonløsninger, som kun ser ud til at stige fremadrettet, og vi er derfor glade for nu at kunne imødekomme behovet og understøtte udviklingen, lyder det fra adm. direktør Magnus Ström hos Spæncom.

FutureCEM-teknologien er udviklet af Aalborg Portland, og Spæncom har efterfølgende implementeret cementen i elementproduktionen. Hos Danmarks eneste cementproducent glæder man sig ligeledes over den seneste milepæl i udrulningen af FutureCEM:

- Vi ønsker at understøtte efterspørgslen på CO2-reducerede løsninger, og det er derfor yderst positivt, at Spæncom og andre betonproducenter nu er klar til at implementere FutureCEM-teknologien i deres produkter. Hurtig implementering er nemlig vigtig, hvis vi vil nå målet om CO2-reduktion både i branchen og på nationalt plan. Derudover er vi som del af Dansk Beton, og herunder initiativet Bæredygtig Beton, glade for, at FutureCEM bliver taget godt imod i branchen, siger salgsdirektør Brian Dürr fra Aalborg Portland og fortsætter:

- Udrulningen af FutureCEM er en vigtig del af vores roadmap for bæredygtig cementproduktion frem mod 2030, som ikke mindst arbejder hen imod en betydelig CO2-reduktion i vores produktion af cement. Det er derfor glædeligt, at udbredningen af FutureCEM-teknologien til betonindustrien allerede er langt.

Omfattende udviklingsarbejde – også fremadrettet

Implementeringen af den bæredygtige cementtype sker på baggrund af et omfattende udviklingsarbejde, som i kraft af projektets store omfang og kompleksitet har budt på forskellige udfordringer og dermed krævet en målrettet indsats hos både Aalborg Portland og Spæncom.

- Det har krævet en del at nå i mål med implementeringen, og derfor påbegyndte vi faktisk allerede processen, inden FutureCEM opnåede sin standardgodkendelse ved Dansk Standard. Det sikrede os værdifuld ekstra tid til at arbejde med den nye cementtype i produktionen, så miljøfordelene ved implementeringen af FutureCEM ikke er på bekostning af vores elementers kvalitet, styrke og holdbarhed, forklarer Magnus Ström hos Spæncom, som fortsætter:

- Selvom vi nu er i mål med implementeringen i en række af vores produkter, er vi ikke færdige endnu. På sigt er det nemlig ambitionen, at FutureCEM skal kunne anvendes bredt i alle vores produkttyper for på den måde at gå skridtet videre og understøtte det bæredygtige byggeri og de nationale klimamålsætninger.

Udviklingsarbejdet hos Spæncom fortsætter derfor, og udover en udvidelse af produktpaletten er andre vigtige parametre som økonomi og hærdningstid også områder, der har stor fokus. Da FutureCEM er en mere kompleks løsning at producere sammenlignet med konventionel cement betyder, at cementen på sit nuværende tidlige stadie er en dyrere løsning for både betonproducenter og kunder:

- Vi har arbejdet intensivt på at få bragt hærdningstiden ned, og det er vi nu lykkedes med. Nu mangler vi bare det sidste stykke for at kunne matche den traditionelle cement, og det er blandt andet noget af det, som vi skal arbejde videre på i udviklingsarbejdet fremadrettet, siger Magnus Ström hos Spæncom.

Magnus Ström tilføjer desuden, at prisen på de klimapositive elementer med FutureCEM vil reduceres yderligere i takt med, at kendskabet og efterspørgslen fra kunderne stiger, og produktionen dermed kan skaleres op.