EU taksonomi

Spæncom er en førende leverandør af betonelementer og forpligter sig til at være i front, når det kommer til bæredygtighed og gennemsigtighed. En vigtig milepæl i denne stræben er implementeringen af EU taksonomien.

Hvad er EU taksonomi, og hvorfor er det vigtigt?

EU taksonomien er et omfattende klassifikationssystem, der identificerer og definerer økonomiske aktiviteter, der markant fremmer miljømæssige mål. Den tjener som et afgørende redskab til at fremme bæredygtige investeringer og skabe klarhed over, hvilke aktiviteter, der er i overensstemmelse med EU's ambitiøse grønne dagsorden. Nedenfor præsenteres en detaljeret figur, der beskriver de seks miljømål for EU taksonomien. For at en økonomisk aktivitet kan kvalificere sig som ”bæredygtig” ifølge EU taksonomien, skal den bidrage væsentligt til mindst ét af de seks miljømål, samtidigt med, at det ikke medfører væsentlig skade på de øvrige miljømål (DNSH). Derudover er der nogle sociale minimumsgarantier, og nogle tekniske screeningskriterier, der skal følges, før en økonomisk aktivitet kan erklæres bæredygtig.

Vores Engagement og Implementering
Spæncom har taget de første skridt for at overholde og implementere EU taksonomien. Dette afspejles i vores dybe forpligtelse til at integrere bæredygtighedsprincipper i vores forretningspraksis. Her er nogle nøglepunkter, der illustrerer vores indsats:

Transparent rapportering og projektspecifikke klimaregnskaber
Vi forpligter os til at levere nøjagtig og gennemsigtig rapportering om vores bæredygtighedspræstationer. Dette sikrer, at vores kunder kan evaluere vores fremskridt og bidrag til den grønne omstilling. Kontakt Spæncoms bæredygtighedschef, hvis der er interesse for udarbejdelse af et klimaregnskab til dit projekt. Dette klimaregnskab bliver beregnet iht. GHG-Protokollens retningslinjer.

Læs mere om klimaregnskab her

CO2-reducerede betonrecepter
Vores betonreceptoptimering sigter mod at opfylde EU taksonomiens krav ved at minimere CO2-aftrykket og forbedre energieffektiviteten i vores produktionsprocesser.

Cirkularitet og genanvendelse
Vi har udviklet et "Design for adskillelse" koncept for betonelementer til et pilotprojekt kaldet Circle House. Dette opfylder ikke kun kravene til cirkularitet i EU taksonomien, men understreger også vores engagement i genbrug af materialer.

Kortlægning af miljøskadelige stoffer iht. EU taksonomi krav om forurening
Vi har påbegyndt dokumentation og kortlægning af materialer omfattet af EU taksonomiens krav kriterier i Appendiks C, og vi samarbejder med vores leverandører om at få den nødvendige dokumentation klar.

Involvering af interessenter
Vi opfordrer vores kunder, partnere og interessenter til at deltage i dialogen om EU taksonomien og vores bæredygtighedsindsats. Sammen kan vi skabe positive forandringer og bidrage til opbygningen af en mere bæredygtig fremtid.