Spæncom har i løbet af de seneste år tager store digitale skridt – hvor brug af BIM teknologien har en fremtrædende rolle. De digitale løsninger giver kunderne store fordele, og er med til at eliminere fejl og misforståelser samt skabe en bedre sammenbyggelighed.

Til den 15.000 kvm store udvidelse af Chr. Hansens hovedkontor samt forsknings- og udviklingsfaciliteter i Hørsholm aftalte Spæncom med totalentreprenøren Per Aarsleff A/S, at projekteringen skulle være 100% digital i en 3D model.

Hos Per Aarsleff A/S har en af de bærende kræfter været VDC koordinator Erik Stender Hornstrup, og han er yderst tilfreds med forløbet.

”Det er en anden måde at arbejde på, men det fungerede rigtig godt, at både ingeniørfirmaet, materialeproducenterne og os som entreprenør kunne kommenterer direkte i Trimble Connect, der er et åbent samarbejdsværktøj, som forbinder de rigtige personer med de rigtige data på det rigtige tidspunkt”, siger Erik Stender Hornstrup. ”Det har været en kæmpe fordel i forhold til normal procedure på papir og i pdf’ere, og vi slap for en masse mails frem og tilbage mellem deltagerne.”

Han fortæller, at kommunikationen blev både hurtigere og mere afklaret ved, at aktørerne kunne zoome direkte ind på det område, de sad med og derudover også kunne se hinandens kommentarer. I projektet valgte aktørerne at dele bygningerne op i separate etager, så det blev mest muligt overskueligt.

”Det var en klar fordel at dele projektet op i etagepakker og det er helt sikkert fremtiden at modellere i 3D, det er der slet ikke nogen tvivl om”, fortæller Erik Stender Hornstrup og fortsætter: ”Man kan lynhurtigt se udfordringerne én til én – passer det eller passer det ikke. Vi har aldrig oplevet at skulle skære så lidt i elementerne på byggepladsen, fordi vi kan se grænseværdierne, og det er jo en utrolig stor fordel.”

Han fortæller, at han før opstarten var spændt på, om Spæncom kunne håndtere at få så mange data ind i samme model.

”Der har været et rigtigt godt samarbejde, og vi har været meget positive over, hvordan Spæncom har håndteret hele forløbet. Både de mange kommentarer vi har lagt ind og som Spæncom så løbende har fulgt op på, men også de mange ting omkring koordineringen, og hvem der gør hvad.

Hos Spæncom er BIM manager Kim Schmeltz også tilfreds med forløbet.

- Med de nye digitale modeller bliver vi mere effektive, samarbejder bedre, reducerer ressourcespildet og højner kvaliteten af byggeriet. Det er dog helt afgørende, at vi bliver involveret i projekterne tidligt, da projektet skal løftes i samarbejde med de forskellige interessenter. Så bringer vi vores specialviden og erfaring i spil over for vores kunder og deres rådgivere, så vi med BIM-værktøjer kan nå frem til det optimale setup for byggeriet, og vi går meget gerne ind i en analyse af, hvad det egentlig er, der giver kunden mest værdi i den sidste ende.

Næste skridt er, at projekterne fremadrettet får en livemodel tilknyttet Trimble Connect, som deltagerne kan tilgå fra dag 1. Dermed kan parterne løbende se de ændringer, der udarbejdes på baggrund af kommentarerne. På den måde er det hele tiden, det samme der ses på, og man kan derfor øjeblikkelig reagere på forhold, der skal ændres.