Klimaregnskab

I 2023 har Spæncom prioriteret udarbejdelsen af et klimaregnskab. Først og fremmest for, at vi kan vise vores engagement for at reducere vores miljøaftryk og være en mere ansvarlig producent. Vi betragter klimaregnskabet som et essentielt værktøj i vores bestræbelser på at reducere vores CO2-udledning, da klimaregnskabet giver et unikt overblik over de emissioner, der ligger fordelt på mange forskellige områder, store som små. Klimaregnskabet bidrager også væsentligt til at skabe tillid og gennemsigtighed internt i vores organisation samt eksternt over for kunder og eventuelle nye samarbejdspartnere.

"Klimaklar produktionsvirksomhed"
Vi anerkender, at kvaliteten af et klimaregnskab har en afgørende betydning. Derfor har vi aktivt engageret os i Dansk Industris initiativ "Klimaklar Produktionsvirksomhed". Dette initiativ har sikret en mere systematisk og effektiv tilgang til udarbejdelsen af vores klimaregnskab, hvor kvalitetssikring har været i højt fokus. Vi har nøje fulgt retningslinjerne fra GHG-protokollen ved beregningen af vores klimaregnskab - både for at opretholde en høj kvalitet og fordi det er den mest anerkendte metode.

Hvordan kan Spæncom hjælpe kunder med Klimaregnskab?
Hvis du er kunde hos Spæncom, kan vi hjælpe dig med at beregne et klimaregnskab for dit projekt.
Vi tilbyder også at udarbejde et årligt klimaregnskab, hvor tallene er fordelt på de forskellige projekter. På samme måde kan vi for større koncerner også opdele data pr. virksomhed og pr. projekt.
Iht. GHG Protokollen benyttes LCA data for A1-A3 + A4 i det klimaregnskab, som kunden modtager.
Alle data er baseret på EPD’er, med fuld dokumentation og referencer. I tilfælde af, at EPD ikke er udarbejdet, bruges generisk data fra BR18. Kontakt Spæncoms bæredygtighedschef for at få udarbejdet et klimaregnskab.

Hvordan bruger vi Spæncoms Klimaregnskab som et redskab til CO2-reduktioner?
For at få mest muligt ud af vores klimaregnskab har vi brugt mange ressourcer på at analysere vores data og herudfra udarbejde handlingsplaner. På denne måde har klimaregnskabet været med til at inspirere til innovation, som på sigt skal føre til udvikling af mere miljøvenlige produkter og processer.

Deltagelsen i "Klimaklar Produktionsvirksomhed” har givet os en struktureret ramme for udarbejdelse af klimaregnskaber. Dette har ikke kun hjulpet os med at forstå vores CO2-udledning, men har også skabt klarhed over, hvordan vi kan målrette vores indsats for at opnå konkrete og effektive CO2-reduktionstiltag.

I Spæncom har vi udarbejdet omfattende klimaregnskaber for både 2020 og 2022. Vi kan her se effekten af de tiltag, som vi allerede har implementeret, og hvorvidt det stemmer overens med det, som var forventet. Derudover har vi også haft stort fokus på forbedring af datakvalitet, og det er tydeligt at se den positive effekt det har givet at arbejde med forbedret datakvalitet, da vi ellers ville have være nødsaget til at bruge konservative data og beregningsmetoder. Hvis du er interesseret i at høre mere om vores klimaregnskab, og hvordan vi arbejder med det, så er du velkommen til at kontakte os.