Spæncom har i mere end 45 år leveret gylletanke, fiskeopdrætsanlæg, lagertanke og fortanke. Vi giver optimal sikkerhed med op til 10 års garanti på tæthed og konstruktion.

En tank fra Spæncom består af massive forspændte elementer med udvendige kabler, der opspændes, når tanken er monteret. Der opnås således en række fordele på både holdbarhed, vedligeholdelse, montage, fleksibilitet og økonomi.

Fordele, der er medvirkende til, at Spæncom kan levere og montere markedets mest konkurrencedygtige gylletank.

Blandt de mange fordele kan nævnes:

-

Massive elementer, der runder, hvilket gør det betydelig smukkere og lettere at montere en overdækning på en rund tank.

- Forspændte betonelementer, der sikrer langt større styrke og minimere risikoen for revner i tanken.
- Kablerne ligger således helt tæt på elementerne hele vejen rundt, hvilket umuliggør klatring op ad tanken. Samtidig arbejder elementerne ens ved kulde- og varmepåvirkninger og ved omrøring.
- Synlige kabler således, at kablerne altid kan kontrolleres, intet er skjult.
- Ingen cementfuger til udligning af skævheder eller gummimembraner som kan svækkes mellem elementer, kun en indvendig elastisk fuge.
- Ingen vedligeholdelse,
- Kort leverings- og montagetid, da kablerne opspændes med hydrauliske donkrafte, når tanken er monteret. Der skal ikke efterspændes yderligere.
- Ekstra solide fedtfyldte plasticbelagte kabler.
- Kun et låseelement, som gør det let at kontrollere tanken ved 10 års beholderkontrol.
- Spæncoms gylletanke er også utrolig velegnet til minkgylle pga. forspændingen og den kraftige betonstyrke i elementet.
- Der etableres 1 eller 2 pumpesumpe, afhængig af ønske.

Optimal sikkerhed
Hos Spæncom arbejder vi efter et certificeret kvalitetsstyringssystem. Denne certificering sikre, at du får en Spæncom tank, der opfylder gældende normer og produktstandarder og er din garanti for en gennemtestet og dokumenteret produktkvalitet.

Vi giver dig optimal sikkerhed med op til 10 års garanti på tæthed og konstruktion.

Spæncom imødekommer dine krav med kortest mulig leveringstid, og er i løbende dialog med dig gennem hele processen fra udarbejdelsen af tilbud til montage af tanken.

Sikkerhed, miljø og kvalitet
Hos Spæncom bliver der gjort en stor indsats for sikkerhed, miljø og kvalitet.

Betonen, der anvendes til tankelementerne, opfylder kravet til aggressiv miljøklasse (eksponeringsklasserne XS1, XS2, XD1, XF2, XF3 og XA2) i henhold til EN 206-1. Dette betyder, at en tank fra Spæncom blandt andet kan anvendes til forsuret gylle.
Montagen af tanke er ikke omfattet af ISO 9001.

10 års beholderkontrol
Alle Spæncoms tanke for flydende husdyrsgødning, ensilagesaft eller spildevand skal kontrolleres mindst hvert 10. år.

Spæncom har medarbejdere, der er autoriseret til at foretage 10 års beholderkontrol.
Ved et kontrolbesøg sørger vi for, at kablerne, låseelementet, fugerne og elementerne bliver efterset og kontrolleret og vi ordner ligeledes alt papirarbejdet til myndighederne.
Er advarselsskiltet bortkommet, sørger vi for at montere dette igen.

Læs mere om tanke

Tilbud på

TANK ELLER FORTANK

Klik her og udfyld formularen. Så vender vi tilbage med et uforpligtende tilbud til dig.

Tilbudsformular
Kontakt

TANKAFDELINGEN

Har du behov for at tale med en medarbejder om dit tank-projekt, er du velkommen til at kontakte Henrik Junker (fiske- og industrianlæg) på hnj@spaencom.dk, Hans Christian Winther (Salg og montage af landbrugs-tanke) på hcw@spaencom.dk, Simon Østergaard Pedersen (Beholderkontrol) på sop@spaencom.dk eller Per knudsen (Reparation) på pkn@spaencom.dk.