EPD'er

Miljøvaredeklarationer også kaldet EPD’er (Environmental Product Declaration) beskriver specifikke videnskabelige, verificerbare miljøinformationer omkring et produkt og dets anvendelse. Spæncoms EPD’er er alle udarbejdet i overensstemmelse med EPD standarden EN 15804+A1 Sustainability of Construction Works – Environmental Product Declarations. Alle Spæncoms produktspecifikke EPD’er er 3. parts verificerede af EPD Danmark og kan findes nedenfor i både PDF og Digital form til LCA Byg. Spæncom arbejder efter kvalitets- og ledelsessystemet DS/EN ISO 9001:2015. Systemet understøtter vores forretningsmodel og bygger på projektstyring, egenkontrol, stikprøvekontrol, proceskonfirmation og audit.

Projektspecifikke EPD’er
Spæncom udarbejder også projektspecifikke EPD’er, hvor de kan baseres på den aktuelle betonrecept, transport, armeringsmængde og variant, til lige netop dit projekt.
Derudover har vi også nogle afledede projektspecifikke EPD’er, da vores produktspecifikke EPD’er kun dækker nogle udvalgte størrelser og i nogle tilfælde er baseret på 2020 og 2021 data. I vores afledede projektspecifikke EPD’er vil du have vores seneste data. Derved opnår du de samme CO2 besparelser i LCA-beregningen til dit byggeri, som vi har opnået i vores produktion, og til den tid, hvor vi leverer elementet tilpasses de sidste små ændringer, der gør sig gældende for dit byggeri.

Digitale EPD’er
Efter de nye lovkrav i Bygningsreglementet, der kræver LCA beregning af alt nybyggeri over 1000 m2, bliver det en stor fordel at arbejde med digitale EPD’ere, så du slipper for de mange manuelle indtastninger, som også bærer en fejlrisiko.
Alle vores produktspecifikke EPD’er kan tilgås digitalt som LCA Byg fil, som kan findes nedenfor, men også via EPD Danmarks hjemmeside.
Vi kan også selv udforme digitale EPD’er til LCAByg for vores projektspecifikke EPD’er, men disse vil dog ikke være kontrolleret af EPD Danmark.

ECO Platform – ECO Portal
ECO Portal er en af de største europæiske databaser. Her kan du downloade vores EPD’ere i PDF, CSV og XML (ILCD+EPD). Derudover kan de også tilgås via ECO-Platforms egen API, som er det system meget LCA software benytter. ILCD+EPD formatet, som kan tilgås her, er et maskinlæsbart format for EPD’ere baseret på ILCD (International Life Cycle Data) formatet, der er udviklet af Europakommissionen og derfor anerkendt internationalt.

Se mere her

EPD'er

Sammen med kunden håndterer og løfter vi ethvert byggeri og indfrier dets fulde potentiale. Det er vores betonpionerer, der bygger Danmark. Kontakt os