CE mærkning

Spæncom arbejder efter kvalitets- og ledelsessystemet DS/EN ISO 9001:2015. Systemet understøtter vores forretningsmodel og bygger på projektstyring, egenkontrol, stikprøvekontrol, proceskonfirmation og audit.

Alle byggevarer, der er omfattet af en harmoniseret standard, skal CE-mærkes.
Hvis en CE-mærkning er udført korrekt, er mærket en garanti for, at produktet opfylder Europæisk lovgivning og må sælges i hele Europa. Den, der markedsfører produktet, er selv ansvarlig for CE-mærkningen, men i de fleste tilfælde skal man som dokumentation have prøvningsrapporter og/eller et certifikat fra en notificeret institution.

Spæncoms betonelementer er CE-mærkede i overensstemmelse med nedenstående harmoniserede produktstandarder. For elementer hvor der ikke er en gældende produktstandard udføres attestationen efter EN 13369.
CE-mærkningen er forankret i EU's bestemmelser om Byggevarer (Byggevareforordningen) og indebærer, at produktion skal være overvåget. Denne overvågning foretages ligeledes af Dancert.

Systemcertificering

Certificeringer

Sammen med kunden håndterer og løfter vi ethvert byggeri og indfrier dets fulde potentiale. Det er vores betonpionerer, der bygger Danmark. Kontakt os