nyheder

NUL ARBEJDSULYKKER I 2019

Sikkerhed.jpg
02-05-2018

De seneste tal fra Betonelement-Foreningen viser, at der er sket en markant reduktion i antallet af ulykker i branchen. En undersøgelse af ulykkesfrekvensen fra 2011 og frem afslører godt en halvering af arbejdsulykker. Det vidner om en branche, der med både kollektive og lokale initiativer, har sat ekstraordinært fokus på området.

 

- De seneste år har vi, som et målrettet resultat fra producenternes side, set et tydeligt fald i antallet af arbejdsulykker i betonelementbranchen. Det fald skyldes et stort fokus på at undgå arbejdsulykker i både produktionen, og når betonelementerne skal monteres på byggepladsen. Man ønsker ikke at gå på kompromis med et sikkert arbejdsmiljø, og derfor prioriteres det højt, siger branchedirektør hos Dansk Byggeri, Thomas Uhd.

 

De positive statistikker er noget, den danske betonelementvirksomhed Spæncom kan genkende. Spæncom har med sine over 500 ansatte i Danmark sat et klart mål om nul arbejdsulykker med fravær - allerede i 2019. Gennem talrige tiltag og et altovervejende fokus på sikkerheden har Spæncom reduceret antallet af ulykker med omkring 90 procent siden 2014. Har virksomheden én ulykke, er det hos Spæncom én for meget.

 

Think Safe. Work Safe. Home Safe.

Formlen bag den succesfulde reduktion af ulykker skal ifølge miljø- og sikkerhedschef hos Spæncom, Niels-Christian Rask, findes dels i virksomhedskulturen og dels i en række konkrete tiltag:

- Vi tænker sikkerhed ind i alt, hvad vi gør. Fra første dag en medarbejder starter hos os, er sikkerhed den primære dagsorden. Vi gør en dyd ud af at tænke alle medarbejderne ind som sikkerhedsrepræsentanter for både Spæncom, vores kunder og for hinanden. Kollektivt er vi opmærksomme på hinandens adfærd og griber venligt men straks ind, hvis vi ser en opgaveløsning, som kan virke uforsvarlig.

Spæncom arbejder med et omfattende katalog af sikkerhedsprocedurer og ordninger til fordel for medarbejdernes trivsel. Herunder en mentorordning, hvor alle nye medarbejdere tilknyttes en erfaren kollega, der coacher dem i sikker udførelse af arbejdet. Skulle en medarbejder stå i en situation, hvor der er sikkerhedsrisici ved at udføre arbejdsopgaven, indstilles arbejdet indtil teamet har fået fjernet risici eller risici er i styring ved arbejdets udførelse.

Sikkerhed døgnet rundt

I Spæncom skal alle ansatte gennemgå et sikkerhedskursus og får herefter tildelt et sikkerhedskørekort. Ved uønsket adfærd, og bevidst tilsidesættelse af sikkerhedsregler, bliver der givet et eller flere klip i sikkerhedskørekortet.

Niels-Christian Rask fortæller, at alle klip i sikkerhedskørekortet registreres, og ledelsen følger løbende op på sikkerhedsadfærden med gennemførelse af synlig sikkerhedsledelse, der har til formål at observere og identificere usikre handlinger, der kan medføre skader på de ansatte.

- Synlig sikkerhedsledelse er dermed et vigtigt værktøj til at påvirke adfærdsændringer og herved medvirke til, at Spæncom bliver en sikker arbejdsplads, hvor vores krav er, at alle går hjem fra arbejdspladsen i samme tilstand de kom, forklarer Niels- Christian Rask.

Spæncoms fokus på at reducere antallet af ulykker til nul er et mål, som går hånd i hånd med dansk byggeris generelle forventninger til hele branchen. På baggrund af samarbejder mellem de danske betonelementproducenter ser fremtiden mere sikker ud for alle parter.

- Fremadrettet vil betonelementproducenterne samarbejde om at hæve barren endnu højere, så der sker endnu færre arbejdsulykker, siger branchedirektør Thomas Uhd.

Miljø- og sikkerhedschef Niels-Christian Rask