SpæncomNyt

   
Klik på billedet for at læse SpæncomNyt

Seneste udgave af SpæncomNyt er på gaden

BIM – Bygnings Informations Modellering – vinder generelt indpas i byggebranchen på strategisk niveau, og omfatter såvel 3D-visualisering, simulering, samt tid og økonomi, ofte betegnet som 4D og 5D. Hos Spæncom har vi arbejdet med 3D siden 2007, men de seneste år er der for alvor kommet gang i udviklingen, og vi satser på eskalering af BIM på både design-, produktions-, og salgssiden. I dette nummer kan du læse om en ændring på salgssiden, som vi har iværksat for at sætte yderligere fokus på den tidlige involvering i projekterne, med stor effekt på at opnå det bedste set-up og den mest nøjagtige og optimale prissætning for kunden. Dermed kan vi nemlig bedre fortælle kunden om alternative løsninger, anbefale en løsning, og forklare og dokumentere over for kunden, hvad det vil betyde med hensyn til leveringstid og priser. Jo mere præcise vi kan være omkring projektering og udførelse fra starten, jo større bliver gevinsten i de følgende led, fordi der opnås langt større klarhed, og vi ikke først senere skal til at afdække diverse risici og usikkerheder.

 

Også sikkerhed har vi stor fokus på, og derfor har vi en artikel med, der fortæller om en række konkrete tiltag, som vi har indført. Vores fokus på at reducere antallet af ulykker til nul er et mål, som går hånd i hånd med dansk byggeris generelle forventninger til hele branchen. På baggrund af samarbejder mellem de danske betonelementproducenter ser fremtiden mere sikker ud for alle parter.

 

Den sidste artikel i dette nummer omhandler vores leverance til DHL’s nye højlager i Allerød. Til dette byggeri har vi, i samarbejde med entreprenøren, udviklet et nyt søjle-bjælke system, der giver et mere frit og svævende rum. Systemet sikrer både store kræfter til håndtering af sprinkleranlæg og andet ophæng samt en hurtig montage.