oplysninger om elementer

elementdata

   

  De enkelte elementer er mærket med et produktionsnummer. Dette nummer fremgår af mærkeseddel på elementet.

Tillige kan følgende oplysninger findes på mærkeseddel: Producent, type, element nr., vægt, længde, støbedato.

 
Hvor findes de nødvendige oplysninger

 

A. Løfte- og anhugningssteder: ”Fremgår af produktionstegning
B. Løft – type og kapacitet: ”Fremgår af produktionstegning” 
C. Montagegrej: ”Fremgår af Branchevejledningen”
D. Krav til understøtning under transport mv.: ”Fremgår af elementtegning, Branchevejledningen og denne vejledning” 
E. Krav til særlige understøtninger: ”Fremgår af Branchevejledningen”
F. Krav til midlertidige rækværker: ”Fremgår af Branchevejledningen”
G. Forholdsregler i forb. med vejrlig: ”Ved stormvarsel skal der i frie hjørner monteres ekstra afstivninger iht. Betonelement-Foreningens anvisninger -  Se mere på www.bef.dk 
H. Krav til oplagring: ”Ansvar og risiko for elementerne overgår til montøren ved friløft fra elementbilen. Hvis montøren planlægger midlertidig oplagring på byggepladsen, skal oplagringsmetoden aftales særskilt med leverandøren” 
I. Særlige uddannelseskrav: ”Det forudsættes, at montageentreprenøren har de nødvendige kompetencer og at montørerne er fuldt fortrolige med indholdet i ”Branchevejledning om montage af betonelementer” samt leverandørens anvisninger”. 
J. Brug af personlige værnemidler: ”Betonelementer udgør ingen sundhedsrisiko. Krav om hjelm, sikkerhedssko og andet, skal søges i Branchevejledningen og AT-anvisninger”. 
K. Krav til midlertidige afstivninger :

I.   Elementerne afstives oed vindlast og evt. montagebetingede påvirkninger.
II. Kapaciteten af afstivningsinserts fremgår af nedenstående tabel, der også angiver minimum bolte kvalitet:
 
Boltedimension Kapacitet af inserts Boltekvalitet Anbefalet tilspændingsmoment Tilsv. træk i inserts
M16 16 kN 8,8 30 nM 10 kN
M20 24 kN 6,8 55 nM 14 kN
M24 35 kN 6,8 100 nM 21 kN

III. Såfremt optimering er ønskelig er der på Betonelement-Foreningens hjemmeside angivet den nødvendige afstivningskraft afhængig af eksponering - se www.bef.dk

 

 

Leverandørvejledning - et montage supplement

Spæncom har udarbejdet en leverandørvejledning, der er et montage supplement for Spæncoms elementer til "Branchevejledning om Montage af betonelementer og letbetonelementer". Supplementet er i .pdf format og kan hentes ved at klikke her