MTHS Entreprenører stod for en gennemgribende renovering og udbygning af Aalborg Stadion.

I hovedtræk består renoveringen i, at alle tribuner overdækkes, en kraftig forbedring af toiletfaciliteterne samt en udvidelse af nordtribunen, der vil komme til at bestå i to etager. Spæncom blev involveret i byggeprocessen på et meget tidligt tidspunkt, hvilket har medført et tæt og godt samarbejde med totalentreprenøren og rådgiverteamet.

Spæncoms leverance bestod hovedsageligt af tribuneelementer, dækelementer, bjælker og karakteristiske dobbeltsøjler, der bærer nordtribunen - ialt 1.600 tons betonelementer.