Rødovre Centrum tager kampen op med Fields og andre store indkøbscentrer

Derfor blev der igangsat en udvidelse på i alt 55.000 m2, fordelt på 10.000 m2 forretninger, 5.000 m2 lager og teknikrum m.v. samt 40.000 m2 parkering.

Spæncoms samlede levering til udvidelsen af Rødovre Centrum har i alt været på ca. 2.500 elementer, fordelt på søjler, bjælker, huldæk, TT elementer og vægge. Der er brugt ca. 1.250 TT elementer som tag og gulv i parkeringsanlægget i fire niveauer, heraf to i kælder og det øverste dæk placeret over terræn. Bygherren valgte at udbygge P-dækket med meget lange dæklængder på 17 m., så der kan køres og parkeres i en række til hver side for kørebanen uden søjler. Herved bliver der visuelt en åbenhed, som understreges af en stor loftshøjde, bred tilkørselsrampe og en to meter bred lysgård gravet ud omkring hele P-huset.