For at det 25.000 m² store hus kunne opføres på godt seks måneder krævede det en effektiv og smidig byggestyring.

Den store vækst i antallet af flypassagerer, der ønsker at parkere deres bil i lufthavnen betød, at Københavns Lufthavne A/S opførte endnu et stort P-hus, kaldet P10, ved Terminal 3 i Københavns Lufthavn.

Parkeringshuset på seks etager indeholder 950 pladser. Byggepladsen var på  5.000 m², hvoraf husets grundplan tog de 3.500 m². Det var et meget begrænset areal at arbejde på.

Lufthavnens udbudskrav var godt 900 P-pladser på det begrænsede areal og en hurtig byggeproces. Ind- og udkørslen, kørselsrampen og trapper blev lagt midt i bygningen, og på hver side af denne midterakse opførtes to huskroppe. Det var en mere enkel bygning, der også optimerede antallet af P-pladser til cirka 950.

Spæncom har leveret og monteret TT elementer, søjler, bjælker og vægge.