Lejemålet deler sig i fire lejemål, efter bygningen er blevet udvidet i både øst og vest

Udvidelsen er på 1.304 kvm, så bygningen i alt når op på 4.855 kvm. Det er ikke første gang bygningen udvides, og det giver altid udfordringer, når der bygges af flere omgange. F.eks. er der i den ene ende af den eksisterende bygning brugt TT-elementer fra Spæncom som tagkonstruktion, der spænder 24 meter på tværs, mens der i den modsatte ende er brugt huldæk i tagkonstruktionen med et væsentlig mindre spænd. Til den nye tilbygning har Spæncom leveret 1.125 kvm huldæk og adskillige tons søjler, bjælker, vægge og facader. At de to bygninger skulle bygges sammen med den eksisterende bygning, medførte flere varianter af elementerne, da geometrien skulle passe til det eksisterende.