For at samle virksomhedens afdelinger er der opført én stor bygning. Administrations-afsnittet er i to etager og produktions- og lagerafsnittet i én etage.

Men byggeriet er forberedt til, at det mod øst indskudte dæk i administrationsdelen kan forlænges i hele bygningens længde, således hele bygningen bliver i to etager. Dette er muligt vha. en række inserts til påboltning af konsol for dækbæring i facaderne, og fordi de bygningshøje søjler er forberedt for fremtidig last fra bjælker i det kommende etagedæk.

Spæncom har leveret tagelementer, etagedæk, søjler, bjælker, vægge og facader (sort afsyrede). 

Spæncom har monteret en række skyggeelementer og plintelementer, holdt i samme sorte afsyrede beton som facaderne, hvilket giver den virkning, at glasfacaden ved hovedindgangen trækkes ind i bygningen.