Max Fodgaard er opbygget af huldæk, TTS elementer, vægge og facader i frilagt sort hyperite.

Max Fodgaard A/S er et handels- og ingeniørfirma, der udvikler og sælger bl.a. kraner til industri og lager samt eksplosions-beskyttet el-materiel til brug i raffinaderier, kemikaliefabrikker og andre industrivirksomheder, hvor der arbejdes med brand- og sprængfarlige sager.

Spæncom har leveret Spanmax huldæk, TTS elementer, vægge og facader i frilagt sort hyperite. Spæncom har også stået for montagen.