Det gigantiske lagerbyggeri består af tre højlagre, der hver rager hele 40 meter op i luften. Mellem disse tre haller ligger to miniload-haller på ”kun” 16 meter.

Samtlige haller er udstyret med fuldautomatiske kraner, der selv sørger for såvel indlagring som udtagning af varer. Foran lagerbygningerne ligger en 450 x 70 meter stor lastvognsterminal med 71 lastvogns-sluser. Dertil kommer en administrationsbygning i tre etager.

Det er spændende at arbejde med en opgave, der alene på grund af omfanget stiller store krav til logistikken. Det er vigtigt at koordinere alle faser, f.eks. så detaljer, der skulle gentages mange steder, blev projekteret optimalt i forhold til både produktion og montage.

Spæncom i Aalborg leverede bjælker, huldæk og TT/TTS elementer, mens Spæncoms fabrik i Kolding sørgede for levering af søjler, vægge og facader. Vægge og facader er udført med bevægelige samlinger for at kunne optage den udvidelse, som varmen i tilfælde af brand ville forårsage i de flere hundrede meter lange vægge.