Spæncom blev inddraget tidligt i dette projekt og sammen med udvikler/entreprenør Ing-Con og deres rådgiver blev der arrangeret besøg på fabrikkerne i Vemmelev og Kolding.

Dette gav både kunde og rådgiver mulighed for at se på produktionsmulighederne + udfordringerne, men tiden blev også brugt på, at alle tre parter brainstormede for at få gode idéer.
Det udmøntede sig i, at dette var det første projekt, hvor huset ved fælles hjælp blev udformet, så de korrugerede rør kunne spares væk. De lodrette trækforbindelser blev dermed ført i elementsamlingerne, så både kunden og Spæncom fik en bedre løsning.

Selve leverancen bestod af huldæk, søjler, bjælker og vægge.