Med Spæncom facadeelementer i sort afsyret beton og altaner i grønt glas er der skabt en flot visuel helhed med det sorte stengrus på haveanlæggets opholdsarealer og beplantningen i den grønne kile

Grønningens boliger er opført ved Havnestads grønne kile, der strækker sig fra Amager Fælled til Havnefronten langs Islands Brygge. Der er i alt 70 lejeboliger fordelt på 2 selvstændige husblokke med hver 7 etager plus kælder på hver side af overdækket p-kælder med ca. 100 p-pladser.

Spæncom har leveret elementer til de indvendige vægge i kælderen. P-arealets dæk er konstrueret med runde søjler, KB/KBE-bjælker og TT-60 dæk med pladsstøbt overbeton og membran. For at sikre effektiv afvanding, er elementerne lagt op på skrå.
Boligernes gulvareal er lavet i forspændte huldæk samt bærende tværvægge med indstøbte inserts, hvori der er ophængt færdige stålaltaner.