Formålet med montagevejledning er at give en fyldestgørende beskrivelse af, hvilke sikkerheds- og montagemæssige forhold, der skal iagttages og udføres ved montage af Spæncoms betonelementer, da det kræver nøje planlægning at gennemføre betonelementmontage på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde.

Når elementerne er produceret, kan et byggeprojekt fuldendes af vores erfarne montører, som har stor kompetence inden for montage af elementer til byggerier af enhver slags, og derved klarer montageafdelingen alt hvad der har med montage af betonelementer til den aktuelle byggesag at gøre. 

Men skal Spæncom ikke montere egne elementer, er der en række sikkerheds- og montagemæssige bestemmelser og anmærkninger, der gør sig gældende ved montage af Spæncoms betonelementer. Nedenfor beskrives, hvad der skal planlægges før montage, under montagen og efter montagen.

Inden montagen af betonelementer, kan man som udgangspunkt følge retningslinjerne nedenfor:

1. Modtag aktuelle supplementer for montage af særlige elementer, som kræver Spæncoms leverandørvejledning, og at de findes på byggepladsen.

Læs Spæncoms leverandørvejledning - et montagesupplement

2. Modtag "Branchevejledningen om montage af betonelementer og letbetonelementer".

Hent Branchevejledningen her

3. Leverings- og montagerækkefølgen er planlagt således, at elementerne leveres og evt. lagres i den rækkefølge, hvori de skal monteres.

Læs mere om, hvordan elementer afkaldes.

4. Alle oplysninger om elementernes placering i byggeriet findes på de af Spæncom fremsendte nummerplaner.

Elementtegninger og nummerplaner skal derfor forefindes på byggepladsen. Oplysninger om elementets produktionsnummer, type, vægt, længde og støbedato er også anført på elementets mærkeseddel.

5. Er adgangsvejene i orden?

Vejene skal om vinteren være ryddet for sne og gruset i fornødent omfang. Mere udførlig beskrivelse findes i Spæncoms dokument ""Orientering vedrørende tilkørselsforhold for Spæncom elementer".

6. Er der mindre skader på betonelementerne?

Mindre skader i betonelementer udbedres bedst med en mørtel bestående af cement og strandsand i forholdet 1:2. En god vedhæftning opnås ved anvendelse af og tilsætning af en egnet betonklæber.

Den bedste farvetilpasning til almindelig grå beton opnås normalt ved at blande en del hvid og 2 dele grå cement.

Før reparationen renses betonen, skåret vandes til overfladen er let sugende, og svummes med betonklæber tilsat lidt vand, eller evt. cementvælling tilsat betonklæber. Pas på, at der ikke svummes uden for skåret. 

7. ISO 9001

Spæncoms montage af betonelementer er ikke omfattet af ISO 9001.

Profilbrochure

Sammen om fremtidens bæredygtige løsninger

Spæncom har i årtier sat standarden for dansk betonelementbyggeri. Fra traditionsrige byggerier til nytænkende koncepter. Det har vi gjort i over 75 år via vores høje kvalitetsniveau samt viljen til udvikling og nyskabende, bæredygtige løsninger.

Se profilbrochuren her
E-mail nyhedsbrev

Tilmeld dig vores e-mail nyhedsbrev