FAQ i forbindelse med udførelse af skoleopgaver

Svarene på mange spørgemål kan findes på hjemmesiderne fra leverandørne af betonelementer. Derudover har Dansk Industris hjemmeside et afsnit for Dansk Beton med materiale fra Betonelement-Foreningen samt det digitale værk ”Betonhåndbogen”.

Link til Dansk Industri og Betonhåndbogen

https://www.danskindustri.dk/medlemsforeninger/foreningssites/dansk-beton/betonelement-foreningen/

Her findes du bl.a.:

  • Beregningsprogrammer for lastnedføring, beregning elementer, beregning af u-værdi mm
  • Hæfter om Letbeton indeholdende alt fra bæreevne, brand, u-værdi osv
  • Bulletiner om lydisolation, wirebokse, sammenstøbning, brand, forankringer mm
  • Vejledninger i forhold SBi271

https://www.danskindustri.dk/medlemsforeninger/foreningssites/dansk-beton/betonelement-foreningen/betonelementer/

Her finder du detaljeret information om samtlige produkttyper.

https://www.danskindustri.dk/medlemsforeninger/foreningssites/dansk-beton/betonelement-foreningen/teknikogdesign/

Her finder du yderligere information, bl.a. om montage, tolerancer, A113 mm.

https://www.danskindustri.dk/medlemsforeninger/foreningssites/dansk-beton/betonelement-foreningen/sog-publikationer/

Her kan du søge efter alle udgivne dokumenter om betonelementer.

https://betonhaandbogen.dk/

Her finder du ALT om beton. Ikke kun beton til præfabrikerede betonelementer.

Generelt skal projekterne udarbejdes, så de er ”bygbare”. Dvs. at de kan udføres i praksis. Dette lyder umiddelbart indlysende, men er ikke altid nemt at udføre.

TIPS:

Stabilitet i bygningen – vurder ved starten om bygningen har ”tunge vægge nok ” til optagelse af vindlaster fra alle sider. Ved kombination med andre typer byggeelementer (træ, ståltrapezplade eller lign.) skal det vurderes, om disse elementer kan optage stabilitet. Gælder både for lodrette og vandrette elementer.

Påkørsel – Det er ikke altid en fordel at få betonelementer til at optage påkørselslaster. Vurder fra starten om bygningen kan sikres med f.eks. pullerter.

Samlinger imellem betonelementer – anvend de standardsamlinger, der er vist på hjemmesider, så mange steder som muligt. Er samlingsdetaljen ikke vist nogen steder, så er løsningen måske ikke så god, eller den kan blive dyr.

Anvend de detaljer, der er vist på hjemmesider for f.eks. konsoller, vederlag til huldæk mm.

Vurder ved opdeling af betonelementer om der kan indstøbes løft til afformning, transport og montage.


Held og lykke med dit projekt.