Fabrikken er opført i betonelementer og er nærmest z-formet

Topsil Semiconductor Materials A/S har etableret en ny topmoderne fabrikshal, hvor der er plads til udvidelse, og hvor produktet har fået hovedrollen.

Det er Spæncom A/S, der har leveret Xtrumax huldæk (extruderede huldæk), søjler, bjælker, vægge, A-fundamenter og facadeskallen. For at minimere synligheden i betonfacadens samlinger, har man fra arkitektens side valgt at tilføje lodrette spor i facaden, der virker tilfældige og på den måde udvisker de enkelte betonelementers samlinger.