Boligtårnene er udført som elementbyggeri med sandwichfacader i hvid nuance og med bærende indvendige betonvægge, altansøjler, bjælker og huldæk.