Med dobbelt T-tværsnit udnytter TT/TTD betonelementer den forspændte betons egenskaber optimalt: lav egenvægt og konstruktionshøjde, kombineret med stor stivhed og stor spændvidde.

Dette gør pladerne velegnede som etage- og tagplader i kontorbygninger, fabrikker og værksteder, lagerbygninger og idrætshaller, med spændvidder op til 25,2 m for TT-plader og 27.6 m for TTD-pladerne.

TT/TTD betonelementer er også velegnede til vej- og gangbroer, samt parkerings- og sportsanlæg. Endelig kan TT-plader anvendes lodretstående som facadeplader til høje industribygninger etc., som kræver lange, slanke elementer.

Læs mere om TT/TTD elementer

Salg/levering

Afkald af elementer

Afkald af betonelementer sker via vores kørselsafdeling. Elementer afkaldes i rækkefølge 3 uger før ønsket levering. Dette afkald bekræftes endeligt 5 hverdage før inden kl. 10. For yderligere information henvises til "Spæncoms salgs- og leveringsbetingelser".

Afkald af elementer
Sammen med kunden håndterer og løfter vi ethvert byggeri og indfrier dets fulde potentiale. Det er vores betonpionerer, der bygger Danmark. Kontakt os