VUC Storstrøm i Næstved består af to atriumbygninger, der bindes sammen af en multihal.

De tre bygninger fletter sig ind i hinanden og det omkringliggende landskab. Byggeriet har bærende konstruktioner af betonsøjler, -dæk og -bjælker og betonfacader beklædt med strækmetal i en gylden farve. Søjlerne sikrer fuldt fleksible etagedæk i husets indre med maksimal frihed ved ændring af funktion og brug. Etagedækkne er udført som 270 mm forspændte huldækelementer og tagdækket over bygning 1+2 er ligeledes udført med huldæk. Hen over multihallen er der til gengæld brugt TTD elementer oplagt på henholdsvis betonvægge og KB-bjælker, hvorefter der er anlagt en taghave ovenpå elementerne. TTD elementerne, med en spændvidde på 25 meter, er derfor designet, så de har den helt rigtige bæreevne.

I alt forventes området at kunne rumme omkring 6.000 - 7.000 studerende.