I samarbejde med rådgiver og Spæncom optimerede MT Højgaard projektet rent byggeteknisk.

Selve konstruktionen, der bærer den store tagskive, er et meget stort og komplekst søjle-bjælkesystem, hvor Spæncom har bidraget med yderst værdifuld viden. F.eks. var en af udfordringerne ved byggeriet, at de teknisk meget komplicerede løsninger skulle være skjulte i det færdige byggeri. Dette kom til udtryk i de bærende tagbjælker, der er oplagt, så de følger taghældningen, mens samlingerne til de underliggende søjler er udført vandrette og med speciel designede skjulte beslag og indstøbningsdele, hvor skaller af beton skjuler selve samlingen.

Tagbjælkerne blev udført med indstøbt kuldebros-isolering og udkragede ender til bæring af de store sternelementer. Da det var vigtigt at overholde sikkerhedskravene og montagetiden, gav udformningen af sternelementerne og deres samlinger ligeledes store udfordringer og stillede i høj grad krav til nytænkende løsninger.

Samtidig med dette var de skærpede krav til de synlige overflader og samlinger, der skulle være i hvid beton uden efterbehandling, en ekstra udfordring til det i forvejen komplekse byggeri.

Til Moesgaard Museum har Spæncom leveret TT/TTD elementer, søjler, bjælker og facader.