I skoleåret 2010/2011 gennemførte Esbjerg Gymnasium nybyggeri og ombygning af eksisterende rum på samlet set omkring 3.000 m2. 

En væsentlig del af byggeprojektet var opførelsen af en idrætshal med internationale mål til håndbold, badminton, basket og volley samt faciliteter til teoriundervisning, fitness mm. Denne del af projektet blev bygget med betonelementer fra Spæncom. Facaderne kom til at bestå af glat hvide og glat grå afsyrede elementer, hvoraf de glat grå efterfølgende fik en mørkeblå lasurbehandling. Derudover fik facadeelementerne et specielt fletværk af noter, der skulle være med til at opbryde de store flader i en menneskelig skala og bevidst sløre fugesamlingerne, således facaden blev et samlet hele.

Spæncom har leveret huldæk, TTS elementer, vægge og facader.