Med en levering af ca. 10.000 betonelementer, svarende til 50-60 elementer om dagen, stod Spæncom over for en stor logistisk og produktionsmæssig udfordring i forbindelse med byggeriet af Nordeas nye domicil i Ørestaden.

Med mere end 70 års erfaring med projektering, produktion og montage af elementløsninger til byggerier, vidste de involverede fra Spæncom, at leveringen af de mange elementer ville kræve en ekstraordinær indsats. Tidsplanen på blot ni måneder, krævede logistisk præcision og en fejlfri kommunikation med byggeriets entreprenør MT Højgaard.

Samarbejde har derfor været et nøgleord igennem hele processen, og allerede inden den officielle kontraktunderskrivelse satte parterne sig sammen på projektkontoret for at optimere bygbarhed og totaløkonomi.

For at kunne overholde de stramme deadlines og samtidigt levere det ønskede antal bjælker, søjler, huldæk og betonvægge, supplerede Spæncom deres egen produktion med andre leverandører. Alle kræfter blev sat ind for at kunne levere uden forsinkelser.