Elbek & Vejrup er en af landets førende leverandører af økonomi-, ressource- og sagsstyringssystemer baseret på Navision. Cebras mål med Elbek & Vejrups nye domicil var at få bygningen til at fremstå som en slags portræt af virksomheden.

For en IT virksomhed er det vigtigt at signalere sikkerhed og troværdighed. Samtidig er det afgørende at blive opfattet som en moderne og innovativ virksomhed. Murstenene skal derfor symbolisere "det klassiske", mens designet med mursten, der ikke er i forbandt, illustrerer det digitale og pixels. Pixeludtrykket går igen i byggeriets indvendige look.

Farverne er valgt ud fra, at de skulle være iøjnefaldende uden at være ”for meget”, så valget faldt på blå og grøn. Blå som himlen, og grøn som træer og blade, og dermed falder bygningens farver naturligt ind i omgivelserne. Stenene er glaseret for at kunne reflektere lyset og få farverne til at ændre nuancer i løbet af dagen. Om morgenen er de nærmest orange og gule at se på, og sidst på dagen, når solen er ved at gå ned, får de et mere rødligt skær. De grå facader er valgt ud fra et byggeteknisk ønske om at samle fladerne på en måde, så elementudtrykket forsvinder. Dette er opnået, fordi de grå sten og fuger farvemæssigt opfattes næsten ens.

I forbindelse med udvikling og produktion af elementerne har der været en tæt kontakt mellem arkitektfirmaet og Spæncom. Det skyldtes, at virkeliggørelsen af designet var en kompliceret opgave. Især har de store indgangspartier nogle meget specielle samlinger. Et af elementerne har alle tre farver integreret, så det var vigtigt at være meget præcis, da stenene blev lagt i form.

Spæncom har udover teglfacaderne leveret huldæk, søjler, bjælker, vægge og alm. Facader. I leverancen af bjælker indgik også Spæncoms nye LB bjælke, der giver slanke konstruktioner.