Et af de mest spektakulære og omtalte danske byggerier i nyere tid er uden tvivl Amager Bakke, hjemsted for Amager Ressource Center – et gigantisk forbrændingsanlæg med skibakke, klatrevæg og rekreative anlæg på toppen. 

For at gøre skibakken så udfordrende som muligt, hælder taget i alle mulige retninger, hvilket har stillet store krav til aktørerne, heriblandt Spæncom, som har stået for leverancen af huldæk og vægge.

- For os er det et spændende projekt, som simpelthen ikke havde været muligt at gennemføre uden brug af en 3D model, da der ikke er nogle af huldækkene, som har samme hældning eller placering, fortæller Spæncoms projektleder Henrik Jensen.

- For vores vedkommende er det væsentligt hurtigere at bruge Tekla fremfor AutoCad, når det drejer sig om optegning af elementer, og samtidigt er det muligt at se de komplekse samlinger, så fejlrisikoen minimeres, forklarer Henrik Jensen.

- Vi har udviklet et designværktøj i Tekla specifikt til denne sag, som effektiviserer optegningen af Xtrumax huldæk på baggrund af de allerede kendte placeringer i den modtagede Tekla model. I samme ombæring modificerer vores tekniske designer elementerne i forhold til nødvendige vederlag og inddelinger. Huldækkene sammenlignes herefter med rådgiverens model, og vi kan så se, om der er dele, der ikke passer sammen. Ved hjælp af Tekla udarbejdes herefter arbejdstegninger, nummerering af tegningerne og antal varianter for produktionen.

- Det giver et godt overblik at se hele projektet, og det er en stor fordel at se, hvordan de enkelte detaljer indgår i projektet. At informationen flyder åbent, og oplysningerne udveksles løbende, er med til at sikre et effektivt og godt samarbejde mellem de forskellige aktører. For stålleverandøren giver det f.eks. en stor fordel at kunne bruge placeringen af vores huldæk til at svejse kiler og opklodsninger på stålbjælkerne. Dermed kan de svejse under ordnede forhold på fabrikken frem for at gøre det på byggepladsen, siger Henrik Jensen.

Spæncom leverede i alt 1.700 m2 vægge og 21.000 m2 huldæk.