Det helt specielle i denne leverance har været de meget flotte facadeelementer.

Bygherren og arkitekten har udformet facadeelementerne som en gigantisk sættekasse, hvor overfladen er afsyret sort hyperite med bokstaverne og rammen omkring disse med 15 mm dybderelief.