Vaffel • Facader (D1.4xx)

Nedenstående finder du samlingsdetaljer mellem vaffelplader og facaden.

Samlingerne angiver generelle principper og Spæncom påtager sig ingen ansvar for den projektspecifikke anvendelse af samlingen.

D1.401

Detaljen viser samling mellem sandwich facader/ståltrapez/UNP stringer.

D1-405

Detaljen viser samlingen mellem VBS (vaffelplade) og sandwichfacaden med stålstringer.

D1.406

Samlingsdetaljen viser samlingen mellem VBS (vaffelplade) og sandwichfacaden med støbt stringer.

D1.407

Detaljen viser samlingen mellem TTS tagplader og mellemliggende ståltrapez plader.

D1.408

Detaljen viser sammenkobling af UNP stålstringer.

D1.410

Samlingsdetaljen viser samlingen ved midterbeslag og hjørnebeslag mellem TTS og VFA (vaffelplader)

Bemærk: Vedr. svejsninger af Vaffel og TTS henvises til Spæncoms leverandørvejledning.