Vægge portåbning (D5.2xx)

Nedenstående finder du samlinger mellem vægge ved portåbning.

Samlingerne angiver generelle principper og Spæncom påtager sig ingen ansvar for den projektspecifikke anvendelse af samlingen.

D5.201

Detaljen viser samlingen mellem vægge og et svæveelement over portåbning.
(vægt for svæveelement < 5.400 kg).

D5.202

Detaljen viser samling mellem vægge og et svæveelement med udtræksdorn over portåbning.
(vægt for svæveelement > 5.400 - 8.600 kg).

D5.203

Detaljen viser samling mellem vægge og et svæveelement over portåbning. Svæveelementet har vederlag på, og sammenstøbes lodret med nabovægge.

D5.204

Detaljen viser samling mellem vægge og et svæveelement over portåbning. Svæveelementet bæres ved montagen af bærebeslag, der fjernes efter afhærdning af lodret sammenstøbning mellem væggene.