Vægge • Lodrette samlinger (D5.1xx)

Nedenstående finder du lodrette samlinger ved vægelementer

Samlingerne angiver generelle principper og Spæncom påtager sig ingen ansvar for den projektspecifikke anvendelse af samlingen.

D5.101

Detaljen viser samling af lodrette fuger mellem vægelementer, affaset og ikke affaset.