Vægge fugning (D5.3xx)

Nedenstående findes samling for lodrette fuger mellem vægge.

Samlingerne angiver generelle principper og Spæncom påtager sig ingen ansvar for den projektspecifikke anvendelse af samlingen.

D5.301

Detaljen viser lodret fugesamling mellem to vægge

Fugning skal udføres i henhold til leverandørens anvisninger - tegningen viser kun princippet.

Løsningen skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af den stedlige brandmyndighed.