tværsnit

SIB – sadeltagsbjælker med I-formet tværsnit, med en hældning på 1:15 på oversiden

IB – lige bjælker med I-formet tværsnit

RB – lige bjælker med rektangulært tværsnit.
tværsnittene for SIB-bjælkerne DWG PDF
tværsnittene for IB-bjælkerne DWG PDF
tværsnittene for RB-bjælkerne DWG PDF