TTS - Vaffel • KBE (D1.7xx)

Nedenstående finder du samlingsdetaljer mellem TTS - vaffel og KBE bjælke.

Samlingerne angiver generelle principper og Spæncom påtager sig ingen ansvar for den projektspecifikke anvendelse af samlingen.

D1.701

Detaljen viser samling mellem TTS tagplade og KBE-bjælke med svejst stringer.

Bemærk: Der tages hensyn til evt. vridningspåvirkning af KBE-bjælken. Endvidere skal KBE-bjælken sikres mod kæntring under montagen - se leverandørvejledning.

D1.702

Detaljen viser samlingen mellem TTS tagplade og KBE-bjælke med støbt stringer.

Bemærk: Der tages hensyn til evt. vridningspåvirkning af KBE-bjælken. Endvidere skal KBE-bjælken sikres mod kæntring under montagen - se leverandørvejledning.

D1.703

Detaljen viser samling mellem VBS og KBE-bjælke.

D1.704

Detaljen viser samling mellem VBS og KBE-bjælke med støbt stringer.